Hoppa till huvudinnehåll
Vindkraft

Lursäng

Lursäng
Kommun :

Tanum

Antal vindkraftverk :

3

Totalhöjd :

200 m

Beräknad årsproduktion :

53,5 GWh

Total effekt :

19,8 MW

Driftstart :

2023

Turbinleverantör :

Siemens Gamesa

I Tanums kommun utvecklar Rabbalshede Kraft vindpark Lursäng. Projektet initierades redan 2008, mycket tack vare ett stort intresse från markägare i trakterna. Sedan dess har mycket hänt, tack vare att teknikutvecklingen i vår bransch går snabbt. Möjligheten att bygga högre verk gör att vi idag kan producera lika mycket energi med färre verk än de fem som ingick i planen från början. Därför består parken nu av tre vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter och en installerad effekt på 6,6 MW per turbin.

Då parken ligger i södra Sverige kommer den bidra med ett viktigt tillskott av förnybar el i elprisområde 3 som i dag har ett underskott på elproduktion.

Parken utvecklas i egen regi av oss på Rabbalshede Kraft, parallellt med den närliggande vindparken Femstenaberg i Strömstads kommun. Vår kontrakterade anläggningsentreprenör är Kanonaden Entreprenad AB, och vindkraftverken levereras av Siemens Gamesa.

Vindparken kommer att driftsättas inom kort och Rabbalshede Kraft finns kvar som långsiktig ägare och utvecklare.

Björkemosse
Kulturmiljö Björkemosse

I närheten av vindpark Lursäng ligger det välbevarade kulturmiljöområdet Björkemosse. För att tillgängliggöra området har en digital karta över hällristningar, stensättningar och gravfält tagits fram i samarbete mellan Strömstad kommun, Kulturlandskapet och Rabbalshede Kraft.

I samband med etableringen av vår vindpark Lursäng i Tanums kommun åtog vi på Rabbalshede Kraft oss att bekosta en insats för kulturmiljön i närområdet. Kulturlandskapet anlitades för att utreda formerna vidare och resultatet är en karta med bilder och uppdaterade beskrivningar över de kulturlämningar som finns i området.

Läs mer om kulturmiljön här.

FRÅGOR?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Projektledare Vind
Ida Friberg
Ida Friberg
Projektledare Bygg och Anläggning
Hans Svensson
Hans Svensson

Relaterade projekt och anläggningar