Hoppa till huvudinnehåll

Vår styrelse

Möt vår styrelse med bred och lång erfarenhet från olika områden i näringslivet. Både nationellt och internationellt. Styrelsens uppgifter framgår i första hand av aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning. Därutöver styrs styrelsens arbete av instruktioner från bolagsstämman samt styrelsens arbetsordning. Styrelsen sammanträder enligt ett årligt schema. Utöver ordinarie styrelsemöte kan styrelsemöte sammankallas då ordföranden anser det nödvändigt eller då en styrelseledamot eller verkställande direktören begär det.

Ordförande
Stine Rolstad Brenna
Stine Rolstad Brenna

Ordförande sedan: 2019
Styrelseledamot sedan: 2017 
Född: 1965

Utbildning: Bachelor i Business Administration, Master i Management (Finance and International Business)

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Arendals Fossekompani AS, Lyse AS, Fintech Angels IV & V, Fjong Norge AS, Boligbygg Oslo, Sporveien AS och Lørenskog Pension Fund

stine
Ledamot
Jeffrey Mouland
Jeffrey Mouland

Styrelseledamot sedan: 2017
Född: 1967
Utbildning: Ingenjör, Master of Business Administration

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Ballycadden Wind Farm LTd., Styrelseledamot i Smiling Land Foundation, Silicon Ranch Corporation. Managing director and Head of Infrastructure at TD Asset Management (part of TD Bank Group)

Jeffrey Mouland
Ledamot
Adam Thouret
Adam Thouret

Styrelseledamot sedan: 2021
Styrelsesuppleant sedan: 2019
Född: 1988

Utbildning: Bachelor of Commerce

Övriga uppdrag: Vice President & Director– Infrastructure Investments på TD Asset Management (del av TD Bank Group). Styrelseledamot i WCSB Power Generation, styrelseledamot i Canadian Airport Development.

Adam Thouret
Ledamot
Mikael Kowal
Mikael Kowal

Styrelseledamot sedan: 2021 
Född: 1981

Utbildning: LLM (Master of Laws)

Övriga uppdrag: Advokat och partner at MAQS Advokatbyrå AB, styrelseordförande i WIND-SWEDEN AB.

Mikael Kowal
Suppleant
Tony Guo
Tony Guo

Styrelsesuppleant sedan: 2021
Född: 1993

Utbildning: Bachelor of Accounting and Financial Management

Övriga uppdrag: Partner – Infrastructure Investments at TD Asset Management (del av TD Bank Group), Styrelsesuppleant i WCSB Power Generation

Tony Guo
Suppleant
Peter Wesslau
Peter Wesslau

Styrelsesuppleant sedan: 2021
Född:
 1969
Anställningsår: 2019

Utbildning: MSc Economics and Business Administration

Erfarenhet:  Ledande befattningar inom projektutveckling, drift, förvärv, finansiering och strategier för vindparker inom Vattenfall.

Peter Wesslau