Hoppa till huvudinnehåll
Vindkraft

Skaveröd/Gurseröd

Skaveröd
Kommun :

Tanums kommun

Antal vindkraftverk :

11

Totalhöjd :

150 meter

Årsproduktion :

94 GWh

Driftstart :

2014

Ägare :

Rabbalshede Kraft

Turbinleverantör :

Vestas

Vindpark Skaveröd/Gurseröd i Tanums kommun är belägen i ett skogs- och hällmarksområde cirka tre kilometer öster om kommunens centralort Tanumshede. Parken omfattar 11 vindkraftverk med en total effekt på 33,8 MW och en årlig produktion på cirka 94 GWh. Projektet driftsattes i december 2014 och har utvecklats i egen regi av Rabbalshede Kraft.

Från skogsmark till vindkraftspark

Platsen där vindkraftsparken i dag är etablerad bestod ursprungligen av skogsmark och impediment som främst nyttjades för skogsbruk. Höjden på området sträcker sig från 135–175 meter över havet och fågelvägen till kusten är cirka 15 kilometer. Det geografiska läget lämpade sig bra för en vindparksetablering av flera skäl. Dels på grund av platsens goda vindresurser, med öppet läge i framför allt sydvästlig riktning, dels då avståndet till närmsta boende och fritidsbebyggelse var förhållandevis stort. Platsen låg även inom ett område utpekat av Tanums kommuns vindplan som lämpligt för vindkraft. Delar av området utgjorde även riksintresse för vindbruk.

– Platsen uppfyllde flera kriterier som vi alltid undersöker när vi projekterar en vindkraftpark. För det första var vindläget på platsen väldigt bra, vilket det oftast är några kilometer från kusten. Det andra är att vi lyckades teckna ett arrendeavtal med markägaren, vilket är en förutsättning. Och det tredje kriteriet är att platsen ska vara belägen relativt nära en anslutning till elnätet, berättar Mikael Johansson, teamledare på Rabbalshede Kraft.

Parken omfattar i dag totalt 11 vindkraftverk av modell Vestas 112-3MW med en totalhöjd om 150 meter, rotordiameter på 112 meter och effekt på 3,075 MW per turbin. Den totala produktionskapaciteten i parken uppgår till cirka 94 GWh per år, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen hos ungefär 19 000 hushåll med en genomsnittlig förbrukning på 5 000 kWh per år.

Bilder

FRÅGOR?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Teknisk Förvaltare
Fredrik Bernhardsson
Fredrik Bernhardsson