Hoppa till huvudinnehåll
Vindkraft

Kil

Kil
Kommun :

Tanum

Antal vindkraftverk :

4

Driftsatt :

Augusti 2009

Årsproduktion :

20 GWh

Total effekt :

8 MW

Turbinleverantör :

Enercon E82

Vindpark Kil i Tanums kommun består av fyra vindkraftverk á 2,0 MW av modell Enercon E82. Samtliga vindkraftverk ägs och förvaltas av Rabbalshede Kraft. Årsproduktionen för de fyra vindkraftsverken beräknas vara 20 GWh.

Relaterade projekt och anläggningar