Hoppa till huvudinnehåll

 

Solenergi

Vårt erbjudande inom solenergi

Framtiden är ljus!

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi och för oss är solkraft en självklar del av energimixen. Just nu utvecklar vi flera projekt som när de står klara kan bidra med över 600 GWh/år i södra Sverige – ett nödvändigt och välkommet tillskott till elprisområde SE3 och SE4 där behovet idag är som störst. Strålande, eller hur?

Fördelar med solenergi

Solenergi är en lysande ingrediens i den fossilfria energimixen. På Rabbalshede Kraft tror vi på ett diversifierat system där vi nyttjar samtliga förnybara energislag för att skapa en pålitlig helhet som kan leverera grön energi året runt. Här har solenergi en självklar plats i systemet. Den är förnybar, oändlig och oerhört effektiv. Visste du till exempel att solen på bara några timmar producerar mer energi än vad hela världen konsumerar på ett år? Solenergi samspelar dessutom väldigt bra med vindkraften. När solen lyser med sin frånvaro under vintern går i stället vindturbinerna på högvarv. På sommaren är förhållandet det motsatta – då kan vi skörda energi från solens strålar medan vindkraften inte producerar lika mycket el. Ja, du hör ju – det finns många solklara fördelar!

Visa mer

Förnybart


Solenergi är en ständigt förnybar energikälla som inte kommer ta slut inom en överskådlig framtid.

Lite underhåll


Solpaneler är nästintill underhållsfria under hela deras livslängd.

Självförsörjande


Genom att producera din egen solel kan du täcka upp för stora delar av din verksamhets elkonsumtion.

Vill du forma morgondagens energi tillsammans med oss?

På Rabbalshede Kraft erbjuder vi solcellslösningar för både medelstora och storskaliga anläggningar. Oavsett vilket koncept som passar dig och din verksamhet får du en långsiktig partner som utvecklar, driver och förvaltar anläggningen genom hela dess livscykel. Hör av dig till oss om du är intresserad av att arrendera ut mark för en solcellsanläggning.

Kontakta oss

Storskaliga solcellsanläggningar

Har du ett fält, en åker eller helt enkelt en stor markplätt någonstans i landet? Med vårt koncept för storskaliga solcellsanläggningar kan vi bygga en solcellspark av megawatt-storlek på din mark, där elen som produceras matas rakt ut på elnätet. Vi äger och driftar parken med ett arrendeavtal med dig, eller så köper du parken av oss. Din mark, ditt val! Om du vill kan vi ta parken till nästa nivå genom att skapa ett kombinerat PPA med både sol- och vindkraft, där elproduktion från en av våra vindparker inkluderas. Och eftersom alla goda ting är tre kan vi som ledande aktör i Sverige inom vätgas från vindkraft, även inkludera en vätgasanläggning i parken. Då har du plötsligt en fullskalig hybridpark på din mark. Inte så dumt, eller hur? 

Visa mer

Medelstora solcellsanläggningar

Äger du en industrifastighet, ett köpcentrum eller en annan typ av anläggning med hög elförbrukning? Genom vårt koncept för medelstora anläggningar kan vi bygga en solcellsanläggning på ditt tak eller marken jämte din anläggning. Du investerar inte en krona i anläggningen – vi bygger, underhåller och äger den genom hela dess livscykel och säljer vidare elen direkt till dig via ett längre elavtal (PPA). Fördelarna? Förutom att du får förnybar och investeringsfri el direkt till din verksamhet slipper du dyra spotpriser, nätkostnader och i många fall även elskatt. Vi äger panelerna – du får närproducerad solenergi. Elen som produceras köper du alltid till ett fast pris. En lysande deal, helt enkelt.

Visa mer

Våra solkraftsprojekt

Solkraft
Holje

Holje

I Holje, strax utanför Olofström i Blekinge, planerar Rabbalshede Kraft att uppföra en solcellspark på 3,9 MW. När parken står klar beräknas den producera upp till 4,2 GWh/år. Då parken ligger i södra...
Tjej med sol i ansiktet.
Solkraft
Femstenaberg

Femstenaberg

I anslutning till vår befintliga vindpark i Femstenaberg i norra Bohuslän planerar vi nu att addera en solcellspark på upp till 30 MW. När solcellsparken står klar beräknas den producera närmare 30...
Solpaneler
Solkraft
Truedstorp

Truedstorp

I Truedstorp, söder om Bjuv i nordvästra Skåne, utvecklar Rabbalshede Kraft två närliggande solcellsparker som tillsammans beräknas producera upp till 4,0 GWh/år. Då båda parkerna ligger i södra...
Photo by Unsplash

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Teamchef Sol
Mikael Johansson
Mikael Johansson_ny
Bygg- och utvecklingschef
Tobias Nylander
Tobias Nylander