Hoppa till huvudinnehåll

pressrelease

torsdag, november 9, 2023 - 09:52

Nu får fler tillgång till kulturmiljön vid Björkemosse

I södra Strömstad, i närheten av Rabbalshede Krafts vindpark Lursäng, ligger det välbevarade kulturmiljöområdet Björkemosse. Tack vare en digital karta över hällristningar, stensättningar och gravfält hoppas man nu att fler ska kunna få kunskap om området och dess historia. Kartan är resultatet av ett samarbete mellan Strömstad kommun, Kulturlandskapet och Rabbalshede Kraft.

Fornlämningarna i Björkemosse är främst från brons- och järnåldern. Redan i ett av de äldsta skriftliga dokumenten från Bohuslän, år 1207, nämndes byn Björke. Även fynd från senare tid har gjorts, såsom den medeltida gården Krabbetorp och lämningar från sten- och torvindustri. Nu ska en digital karta med bilder och beskrivande texter göra området mer tillgängligt för allmänheten.

  • Det som är spännande med Björkemosse är att det så tydligt går att se hur platsen använts genom historien. Man kan nästan säga att det är som ett fruset järnålderslandskap, säger Stig Swedberg, arkeolog på Kulturlandskapet.

Platsen är idag relativt svåråtkomlig då den ligger avsides från större vägar, parkeringar och tätorter. Genom att tillgängliggöra miljön digitalt hoppas man att fler ska få kännedom om området.

  • Det här är en nästintill unikt bevarad miljö som vi är stolta över men som vi såklart också måste vara rädda om. Att tillgängliggöra området digitalt är ett sätt att låta fler ta del av det utan att göra det till ett besöksmål, säger Tove Meyer, kulturansvarig på Strömstads kommun.

Det var i samband med etableringen av vindkraftsparken Lursäng i Tanums kommun som Rabbalshede Kraft åtog sig att bekosta en insats för kulturmiljön i närområdet. Kulturlandskapet anlitades för att utreda formerna vidare och resultatet är den karta som nu publicerats.

  • Vindkraftsparker har kommit att bli en naturlig del av landskapet i det hållbara samhället. Med Vindpark Lursäng för vi in en ny tidsdimension i området samtidigt som den bohuslänska historien, som ligger oss extra varmt om hjärtat, bevaras. Vi är väldigt glada över att vår vindpark gett upphov till att den här kartan nu finns, så att fler kan få kunskap om det här intressanta kulturmiljöområdet, säger Ida Friberg, tillförordnad Bygg- och utvecklingschef på Rabbalshede Kraft.

Kartan presenterades i oktober och finns tillgänglig här: http://www.kulturland.se/portfolio/kulturmiljokompensation-vindpark-lursang/

För mer information kontakta:

Stig Swedberg, arkeolog Kulturlandskapet
070 865 67 39, stig.swedberg@kulturland.se

Tove Meyer, kulturansvarig Strömstad kommun
0526–19235, tove.meyer@stromstad.se

Katharina Strömseng, kommunikationschef Rabbalshede Kraft
072 526 57 22, katharina.stromseng@rabbalshedekraft.se