Hoppa till huvudinnehåll
Vindkraft

Lönhult

wind
Kommun :

Aneby

Förväntad årsproduktion :

80 GWh

Vindkraftverk :

4

Planerad byggstart :

2025

Vindpark Lönhult

I Aneby kommun utvecklar Rabbalshede Kraft tillsammans med berörda markägare den landbaserade vindkraftsparken Lönhult. Parken omfattar fyra vindkraftverk med en totalhöjd på 210 meter och är belägen i ett område utpekat i Aneby kommuns vindbruksplan som lämplig för vindkraft, cirka två kilometer väster om länsgränsen till Östergötland och en kilometer norr om gränsen till Eksjö kommun.

Fullt utbyggd beräknas parken ha en årlig produktion på cirka 80 GWh, vilket motsvarar elförbrukningen för ca 15 000 hushåll.

Vad händer i projektet just nu?

I april 2022 mottog vi tillstånd från Mark- och miljööverdomstolen att uppföra de fyra planerade vindkraftverken. Vi arbetar för närvarande med att upphandla en byggentreprenör och turbinleverantör för projektet med ambitionen att påbörja byggnationen av parken 2025. När parken är driftsatt kommer den bidra med ett välkommet tillskott av förnybar el till södra Sverige.

FRÅGOR?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Inköp- och upphandlingschef
Jenny Longworth
Jenny Longworth