Hoppa till huvudinnehåll

Arrendera ut din mark till oss

Hej markägare!

Vill du vara med och forma morgondagens energi och samtidigt göra en lönsam investering? Tillsammans med oss på Rabbalshede Kraft har du chansen att vara med och bidra till en hållbar framtid genom att arrendera ut din mark för förnybar elproduktion.

Varför arrendera ut mark till förnybar energi?

Genom att arrendera ut mark för exempelvis vindkraftverk eller solceller kan du vara med och driva den hållbara utvecklingen framåt, samtidigt som du gör en grön och lönsam investering för framtiden. En win-win, helt enkelt!

  • Bidra till den gröna omställningen. Förutom att bidra till sänkta klimatutsläpp så möjliggör utbyggnaden av den förnybara energin industrins klimatomställning. Det skapar i sin tur arbetstillfällen och främjar utvecklingen av det lokala näringslivet.
  • Nya vägar på din mark. De vägar som anläggs i samband med uppförandet av en park kan vara till nytta för dig och din verksamhet, utan att du behöver betala en krona.
  • Fossilfri el är inte bara bra för klimatet. Det ger också lägre elpriser. Utbyggnaden av fossilfria energikällor som vind-, vatten och solkraft är ett viktigt steg för att klara klimatmålen. Att det samtidigt leder till lägre energipriser är en bonus.
  • En långsiktig inkomst. Du behåller avkastningen från den skog och mark som inte används för elproduktion, men som grädde på moset får du en årlig inkomst i form av en arrendeintäkt från oss – strålande, eller hur?

Varför ska du välja oss?

Vi är inte bara ett energibolag, vi är en långsiktig partner. Rabbalshede Kraft står för investeringen utan att du behöver ta någon ekonomisk risk när exempelvis en vind- eller solpark byggs. Vi fortsätter också äga, drifta och underhålla våra parker, så det är oss du kommer fortsätta att träffa och föra dialog med under hela dess livslängd. När en park väl tjänat ut sin livstid, efter ca 30 år, kan du vara trygg i att det är vi som säkerställer att den avvecklas och att marken återställs på bästa sätt.

Från produktion av hållbar energi till hållbar energiproduktion. Eftersom vi fortsätter äga våra parker är vi extra måna om att våra projekt ska vara långsiktigt hållbara och lönsamma. Därför tittar vi på hur vi kan minska vår miljöpåverkan och utveckla våra parker från rena vind- eller solparker till energiparker och addera andra tekniker som batterilagring och grön vätgas. Genom att låta fler energislag samverka och dela på infrastruktur, som vägar och elnät, kan vi använda marken mer hållbart samtidigt som vi får en jämnare leverans till elnätet.

Utvecklingskraft. När vi bygger våra vindparker vill vi inkludera de som berörs av våra projekt och erbjuda delar av intäkterna från våra etableringar tillbaka till lokalsamhället. Detta kallar vi för utvecklingskraft, och är ett koncept som vi anpassar till varje aktuellt projekt.

Vi kraftsamlar för en förnybar framtid. Det vill vi göra tillsammans med andra. Genom att samarbeta med Rabbalshede Kraft blir du en del av vårt löfte om att kraftsamla för en förnybar framtid samtidigt som du gör en lönsam investering.

Hur gör jag?

En förutsättning för att förnybar el ska kunna produceras är att det finns mark med goda förhållanden att bygga på. För en vindkraftsetablering kan det bland annat handla om vindförhållanden och avstånd till bostäder och annan bebyggelse. En annan förutsättning är att vi får tillstånd för verksamheten, något som prövas i enlighet med miljöbalken. Nedan ser du de olika faserna i processen.

Processbeskrivning

Kontakta oss!

Vill du undersöka förutsättningarna för att etablera förnybar energiproduktion på din mark? Välkommen att kontakta oss så att vi tillsammans kan titta på förutsättningarna hos just dig.

Teamchef Vind
Ida Friberg
Ida Friberg
CAPTCHA
Den här frågan är till för att förhindra automatiska skräppostmeddela