Hoppa till huvudinnehåll
Solkraft

Agdatorp

Solpaneler i solnedgång
Kommun :

Karlskrona

Total effekt :

6,9 MWp

Förväntad årsproduktion :

6 GWh

Planerad byggstart :

2027

Vi utreder just nu möjligheten att etablera en solpark i Agdatorp i Karlskrona kommun.

Den planerade solparken beräknas kunna producera cirka 6 GWh förnybar el årligen, vilket skulle innebära ett viktigt tillskott av förnybar energi i regionen.

Vad händer just nu?

Vi på Rabbalshede Kraft har lämnat in en anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Området behöver inventeras angående natur- och kulturvärden och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram. Detta samråd genomförs nu som ett första steg i processen med att ta fram en MKB för solparken.

Välkommen att delta i samråd!

Som del av tillståndsprocessen ingår en viktig samrådsprocess med verksamheter, föreningar och allmänhet som berörs av etableringen. Syftet med samrådet är att undersöka om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte, samt att få in synpunkter och information för avgränsning av innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning som vi kommer att ta fram. Du hittar ett samrådsunderlag med mer information om projektet längre ned på denna sida.

Dina åsikter är viktiga för oss. Gör din röst hörd och skicka in dina synpunkter till oss senast den 5 maj 2024.

Du kan skicka in dina frågor och synpunkter via brev eller e-post, se våra kontaktuppgifter nedan. Märk brevet eller e-posten med ”Samråd Agdatorp”. Det går även bra att ställa frågor om projektet.

Postadress: Rabbalshede Kraft, Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede

E-postadress: solar@rabbalshedekraft.se

Vi ser fram emot att höra från dig!

FRÅGOR?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Projektledare
Philip Sjöstrand
Philip sjöstrand

Relaterade projekt och anläggningar