Hoppa till huvudinnehåll
Grön vätgas

Den gröna vätgasen

Den gröna vätgasen
Kommun :

Lilla Edet

Produktion :

1 MW

Planerad byggstart :

2025

Ett unikt samarbetsprojekt

Rabbalshede Kraft och Euromekanik inledde hösten 2020 ett samarbete som ska ge 100 % grön vätgas med hjälp av vindkraft. Målet med samarbetet, som sker i form av pilotprojektet "Den gröna vätgasen", är att öppna nya vägar för kunskapsutbyte och teknikutveckling för hållbar produktion av grön vätgas. Satsningen har beviljats stöd från Naturvårdsverket och Klimatklivet som stödjer lokala klimatinvesteringar.

Varför vill vi göra det här?

Vi arbetar ständigt för att expandera vårt erbjudande inom förnybar energi, med ambitionen att hitta nya vägar till en hållbar omställning som ligger såväl människa som miljö till gagn. I omställningen till ett fossilfritt samhälle ser vi vätgas som en möjliggörare för den nödvändiga sammankopplingen av energi, industri och transportsektorn.

Vår vindpark Högen har optimala förutsättningar för detta pilotprojekt, bland annat på grund av parkens storlek och närhet till industriklustret i Stenungssund samt närheten till Göteborg.

Från idé till färdig anläggning

Vägen fram till att en vätgasanläggning står klar har inte varit helt glasklar. På grund av att vi är bland de första aktörerna i Sverige som satsar på grön vätgas har det inte funnits några självklara tillståndsprocesser utstakade för projektet.

Vi planerar nu att skicka in en tillståndsansökan till Länsstyrelsen i början av 2024. Om allt går som det ska hoppas vi kunna påbörja byggnationen under 2025 och bli en av de första producenterna av grön vätgas i Sverige.  

Vad menar vi med grön vätgas?

På Rabbalshede Kraft har vi en unik möjlighet att producera grön vätgas direkt från våra vindparker. För att producera vätgas krävs egentligen bara två ingredienser – el och vatten. Råvarorna spjälkas i en elektrolysör och ut får vi både vätgas och biprodukterna syrgas och värme. Eftersom vi planerar att ansluta vätgasanläggningen direkt i vindparkens interna elnät kommer vi använda el från våra vindkraftverk för att producera vätgas. Vi köper med andra ord inte in el från elnätet för vätgasproduktionen – på så sätt vet vi att vår vätgas verkligen är grön.

Den gröna vätgasen komprimeras och fylls i ett mobilt lager som vi sedan kan transportera till kunder i närregionen. Vår förhoppning är att pilotprojektet också ska lära oss hur vi kan tillvarata syrgasen och värmen på bästa sätt.

Eftersom detta är en pilotanläggning har vi begränsat effekten i elektrolysören till endast 1 MW, vilket maximalt kan ge ca 5 500 MWh/år. Det motsvarar ca 450 kg vätgas per dygn, vilket räcker till tankning av nästan tio stora lastbilar. Vätgasproduktionen kommer dock inte att gå för fullt hela tiden, utan det kommer att variera beroende på om all vindkraftsel säljs direkt till elnätet eller om vi väljer att göra grön vätgas av en del av den.

 

FRÅGOR?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Bygg- och utvecklingschef
Tobias Nylander
Tobias Nylander
Projektledare Vind
Ida Friberg
Ida Friberg
Tillståndsspecialist
Eva Ahlström
Eva Ahlström

Relaterade projekt och anläggningar