Hoppa till huvudinnehåll
Solkraft

Ettebro

Exempelbild solceller
Kommun :

Ronneby

Total effekt :

27 MWp

Beräknad årsproduktion :

24 GWh/år

Planerad byggstart :

2025

I Ettebro, ungefär 9 km norr om Ronneby, planerar Rabbalshede Kraft att uppföra en solcellspark om 27 MWp. 

När parken står klar beräknas den producera upp till 24 GWh/år. Då parken ligger i södra Sverige kommer den bidra med ett viktigt tillskott av förnybar el i elprisområde 4, som i dag har ett underskott på elproduktion.

Vad händer just nu? 

För att få lov att bygga en solpark krävs tillstånd enligt miljöbalken. Området inventeras angående natur- och kulturvärden och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. På Rabbalshede Kraft förbereder vi just nu en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken som vi planerar att lämna in under oktober månad. Vår ansökan kommer att prövas av Länsstyrelsen.

Välkommen att delta i samråd!

Som del av tillståndsprocessen ingår en viktig samrådsprocess med verksamheter, föreningar och allmänhet som berörs av etableringen. Syftet med samrådet är att undersöka om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte, samt att få in synpunkter och information för avgränsning av innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning som vi kommer att ta fram. Du hittar ett samrådsunderlag med mer information om projektet längre ned på denna sida. 

Samrådet avslutades den 19 april 2024, och vi vill tacka för alla inkomna synpunkter! Nu påbörjas arbetet med att upprätta en samrådsredogörelse som ska beskriva hur samrådet har gått till och vilka yttranden som kommit in. Samrådsredogörelsen ska också beskriva hur vi tar hand om inkomna yttranden i den fortsatta processen med upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan.

FRÅGOR?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Projektledare Solkraft
Oskar Bohlin
Oskar Bohlin_ny

Relaterade projekt och anläggningar

Solkraft
Mörtjuk

Mörtjuk

I Mörtjuk, cirka 5 km väster om tätorten Ronneby i Blekinge, planerar Rabbalshede Kraft att uppföra en solcellspark om 11 MW. När parken står klar beräknas den producera upp till 10 GWh/år. Då parken...
Solpaneler