Hoppa till huvudinnehåll
Vindkraft

Årjäng NV2

Årjäng NV2
Kommun :

Årjäng

Antal vindkraftverk :

8

Totalhöjd :

230 meter

Årsproduktion :

ca 111 GWh

Driftstart :

Augusti 2022

Turbinleverantör :

Vestas

Cirka fyra kilometer väster om Årjäng i Värmland ligger vindkraftpark Årjäng NV2. Anläggningen består av åtta vindkraftverk med en totalhöjd om 230 meter och en installerad effekt på 4,2 MW per turbin. Årsproduktionen i parken beräknas uppgå till cirka 111 GWh, vilket motsvarar hushållsel för cirka 22 000 svenska hushåll med en genomsnittlig årsförbrukning på 5 000 kWh. Årjäng NV2 driftsattes i september 2022 och har utvecklats i egen regi av Rabbalshede Kraft.

Byggnationen av Årjäng NV2 påbörjades i mars 2021. Området där parken nu står bestod ursprungligen av kraftigt kuperad skogsterräng och ligger cirka tre kilometer väster om tätorten Årjäng i Värmland. De goda vindförhållandena, närhet till elanslutning och markägarnas positiva inställning till vindkraft skapade goda förutsättningar för en vindkraftsetablering på platsen. I närområdet ligger även Rabbalshede Krafts driftsatta parker Årjäng Nordväst och Sydväst.

– Både markägarna, Länsstyrelsen och de närboende i området har genom åren varit positivt inställda till vindkraftsetablering i Årjäng. Det är alltid en grundförutsättning för att få tillstånd. Att vi dessutom redan har två driftsatta parker i området gjorde det enklare att komma i gång, speciellt med tanke på att alla våra parker nyttjar samma anslutningspunkt, berättar Hans Svensson, projektledare på Rabbalshede Kraft.

Utmaningar i byggfasen

Eftersom byggstarten av parken sammanföll med häckningsperioden för fågellivet i området pausades det inledande entreprenadarbetet nästan omedelbart. Bygget återupptogs på nytt den 15 juni och inleddes då med avverkning av skog och vägbyggnation.

– Vår största utmaning i Årjäng har varit den pressade tidplanen i byggskedet. Att vi dessutom tvingades pausa bygget precis när vi skulle sätta i gång gjorde inte saken bättre. Men så är det ofta när vi bygger parker i terräng med ett aktivt djurliv. Lyckligtvis hann vi klart lagom till att Vestas skulle påbörja turbinmonteringen i mars 2022, säger Hans Svensson.

Besiktning och driftsättning

Entreprenadarbetet slutfördes den 28 februari 2022 och projektet överlämnades då till turbinleverantören Vestas som kunde påbörja turbinmonteringen. Parkens åtta turbiner slutbesiktigades under sommaren 2022 och kommer driftsättas i slutet av året. Nu pågår arbetet med att återställa marken runtomkring parken.

Bilder

FRÅGOR?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Projektledare Bygg och Anläggning
Hans Svensson
Hans Svensson
Teknisk Förvaltare
Fredrik Bernhardsson
Fredrik Bernhardsson

Relaterade projekt och anläggningar

Vindkraft
Årjäng NV

Årjäng NV

Vindkraftspark Årjäng Nordväst i Årjängs kommun omfattar nio vindkraftverk av modell Vestas 112-3 MW. Samtliga vindkraftverk ägs och förvaltas av Rabbalshede Kraft. Årsproduktionen för de nio...
Årjäng NV
Vindkraft
Årjäng SV

Årjäng SV

Vindpark Årjäng Sydväst i Årjängs kommun omfattar 13 vindkraftverk á 3 MW av modell Vestas 112-3MW. Samtliga vindkraftverk ägs och förvaltas av Rabbalshede Kraft. Årsproduktionen för de 13...
ÅrjängSV