Hoppa till huvudinnehåll
Solkraft

Mörtjuk

Solpaneler
Kommun :

Ronneby

Total effekt :

11 MWp

Förväntad årsproduktion :

10 GWh/år

Planerad byggstart :

2025

I Mörtjuk, cirka 5 km väster om tätorten Ronneby i Blekinge, planerar Rabbalshede Kraft att uppföra en solcellspark om 27 MW. 

När parken står klar beräknas den producera upp till 10 GWh/år. Då parken ligger i södra Sverige kommer den bidra med ett viktigt tillskott av förnybar el i elprisområde 4, som i dag har ett underskott på elproduktion.

Vad händer just nu? 

På Rabbalshede Kraft förbereder vi just nu en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken som vi planerar att lämna in under oktober månad. Vår ansökan kommer att prövas av Länsstyrelsen. Området behöver inventeras angående natur- och kulturvärden och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram. 

Välkommen att delta i samråd!

Som del av tillståndsprocessen ingår en viktig samrådsprocess med verksamheter, föreningar och allmänhet som berörs av etableringen. Syftet med samrådet är att undersöka om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte, samt att få in synpunkter och information för avgränsning av innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning som vi kommer att ta fram. Du hittar ett samrådsunderlag med mer information om projektet längre ned på denna sida. 

Dina åsikter är viktiga för oss. Gör din röst hörd och skicka in dina synpunkter till oss senast den 19 april 2024. 

Du kan skicka in dina frågor och synpunkter via brev eller e-post, se våra kontaktuppgifter nedan. Märk brevet eller e-posten med ”Samråd Mörtjuk”. Det går även bra att ställa frågor om projektet. 

Postadress: Rabbalshede Kraft, Arkaden, Drottninggatan 38, 411 07 Göteborg

E-postadress: solar@rabbalshedekraft.se

Vi ser fram emot att höra från dig!

FRÅGOR?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Projektledare Solkraft
Oskar Bohlin
Oskar Bohlin_ny

Relaterade projekt och anläggningar