Hoppa till huvudinnehåll
Vindkraft

Femstenaberg

Lursäng
Kommun :

Strömstad

Antal vindkraftverk :

7

Totalhöjd :

200 meter

Beräknad årsproduktion :

121 GWh

Total effekt :

46,2 MW

Driftstart :

2023

Turbinleverantör :

Siemens Gamesa

Vår första energipark!

På Rabbalshede Kraft tror vi på ett system där vi nyttjar flera förnybara energislag för att skapa en pålitlig helhet som kan leverera grön energi året runt. Därför har vi som ambition att utveckla park Femstenaberg till en energipark där vindkraft kompletteras med solenergi och batterilagring.

I Strömstad kommun utvecklar Rabbalshede Kraft vindpark Femstenaberg. Projektet initierades redan 2008, mycket tack vare ett stort intresse från markägare i trakterna. Sedan dess har mycket hänt, tack vare att teknikutvecklingen i vår bransch går snabbt. Möjligheten att bygga högre verk gör att vi idag kan producera lika mycket energi med färre verk än de 16 som ingick i planen från början. Därför består parken nu av sju vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter och en installerad effekt på 6,6 MW per turbin.

Då parken ligger i södra Sverige kommer den bidra med ett viktigt tillskott av förnybar el i elprisområde 3 som i dag har ett underskott på elproduktion.

Parken utvecklas i egen regi av oss på Rabbalshede Kraft, parallellt med den närliggande vindparken Lursäng i Tanums kommun. Vår kontrakterade anläggningsentreprenör är Kanonaden Entreprenad AB, och vindkraftverken levereras av Siemens Gamesa.

Från vindpark till energipark

Vi vill vara med och driva utvecklingen för effektiva och hållbara lösningar framåt. Därför tittar vi på hur vi kan utveckla våra parker från rena vindparker till energiparker där vi, utöver vindkraft, även adderar andra tekniker.

I Femstenaberg planerar vi för en solanläggning om 30 MW och batterilagring med en kapacitet på 20 MW/MWh. Batteriet kommer att användas för att leverera stödtjänster till Svenska Kraftnät, något som bidrar till att stötta och säkerställa balansen i kraftsystemet. När energiparken är fullt utbyggd beräknas den, tillsammans med närliggande vindpark Lursäng, producera upp till 200 GWh/år. Det motsvarar förbrukningen av hushållsel för omkring 40 000 svenska hushåll/år. På sikt hoppas vi även kunna addera produktion av grön vätgas för att möjliggöra en ännu större energinytta från parken.

En vinst med energiparker är att vi får en jämnare leverans till elnätet när fler energislag samverkar. Dessutom är det mer effektivt ur ett kostnads- och markanvändningsperspektiv att låta olika resurser dela på samma infrastruktur, till exempel tillgången till elnät.

Vad händer nu?

Vindparkerna kommer att driftsättas inom kort och Rabbalshede Kraft finns kvar som långsiktig ägare och utvecklare. Medan vindkraftverken snurrar och producerar förnybar el så arbetar vi parallellt med planerna på att addera solkraft och batterilagring – allt för att kunna leverera förnybar el varje dag, året om.

Just nu väntar vi på ett godkännande från Elmarknadsinspektionen om att använda vår befintliga nätanslutning till solkraft och batterilagring.

Om allt går som det ska hoppas vi kunna inviga vår allra första energipark redan 2025. Strålande, eller hur?

Bilder

FRÅGOR?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Projektledare Vind
Ida Friberg
Ida Friberg
Projektledare Bygg och Anläggning
Hans Svensson
Hans Svensson

Relaterade projekt och anläggningar