Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

Vi kraftsamlar för en förnybar framtid

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar. Genom långsiktigt ägande producerar vi energi som kan lagras och levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse – hela vägen från projektering och byggnation till drift och förvaltningstjänster.

Rabbalshede Kraft i siffror 

206 mkr


Omsättning 2021

32


Medarbetare

2005


Grundades

720 GWh


Produktion 2021

Tillsammans formar vi morgondagens energi

Som en av Sveriges ledande aktörer inom förnybar energi har vi erfarenheten och kunskapen att driva den hållbara utvecklingen framåt. Men vi kan inte göra det själva. För att lyckas bromsa den globala uppvärmningen och motverka klimatförändringarnas irreversibla effekter behöver vi kroka arm och kraftsamla tillsammans. Därför samarbetar vi tätt med markägare, kommuner och företag för att skapa långsiktiga och ansvarsfulla lösningar som gynnar klimatet. Genom att investera i spetsteknologier som förbättrar vårt sätt att ta vara på energi vill vi visa vägen och inspirera fler att utveckla förnybara energikällor tillsammans med oss. Våra gemensamma satsningar bidrar till att nya energikällor kan växa fram och leverera grön energi till en värld i ständig förändring. När det behövs, där det behövs.

Visa mer

Mohammad

Allt började i Rabbalshede

Rabbalshede Kraft grundades 2005 av entreprenörerna Ingemar Ung och Bertil Jönsson. Sedan dess har vi investerat mer än 4 miljarder kronor i att utveckla svensk vindkraft. I dag är vi en av landets ledande aktörer på området – med närmare 20 parker som 2021 hade en total produktionskapacitet på 720 GWh. 2020 antog vi en ny strategisk inriktning och vision som innebär att vi nu tar steget från att vara ett renodlat vindkraftsbolag till att bli ett allsidigt förnybarhetsbolag. Därför satsar vi nu stort på att utveckla vårt erbjudande inom solenergi och grön vätgas – och i framtiden kan fler energislag tillkomma.

Visa mer

Vår ägarbild

I januari 2021 gick TD Asset Management (TDAM) in som majoritetsägare och äger i dag 87% av Rabbalshede Kraft. TDAM är en ledande kanadensisk institutionell kapitalförvaltare som investerar globalt i gröna medelstora företag med attraktiv riskjusterad avkastning. Med TDAM som majoritetsägare har vi förutsättningar att utveckla långsiktiga investeringar som tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer formar morgondagens hållbara och förnybara energi. Vår fortsatta strategi är att äga tillgångar långsiktigt och inte sälja efter driftsättning.

Visa mer

Vårt erbjudande inom sol, vind och grön vätgas

På Rabbalshede Kraft tror vi på ett diversifierat system där vi nyttjar samtliga förnybara energislag för att skapa en pålitlig helhet som kan leverera grön energi året runt. De senaste åren har vi därför expanderat vårt erbjudande och utvecklar i dag olika typer av förnybara energilösningar.

Solenergi

På Rabbalshede Kraft erbjuder vi solcellslösningar för både medelstora och storskaliga anläggningar. Oavsett vilket koncept som passar dig och din verksamhet får du en långsiktig partner som utvecklar, driver och förvaltar solcellsanläggningen genom hela dess livscykel. Strålande, eller hur?

Vårt erbjudande inom solenergi 

Vindkraft

Sedan 2005 har vi på Rabbalshede Kraft banat väg för den landbaserade vindkraftens utbredning i Sverige. I dag är vi en av landets ledande aktörer på området – med närmare 20 parker som 2021 hade en total produktionskapacitet på 720 GWh. Majoriteten av våra parker är strategiskt belägna på goda vindlägen i södra Sverige där elbehovet är som störst.

Vårt erbjudande inom vindkraft

Grön vätgas

På Rabbalshede Kraft har vi en unik position att producera grön vätgas med hjälp av el från våra sol- och vindkraftsanläggningar. Tack vare att våra förnybara anläggningar är strategiskt belägna nära motorvägar kan vi dessutom enkelt leverera vätgasen direkt till potentiella kunder i närområdet.

Vårt erbjudande inom grön vätgas