Hoppa till huvudinnehåll
Vindkraft

Brattön-Sälelund

Vind
Kommun :

Munkedals kommun

Planerat antal vindkraftverk :

9

Totalhöjd :

290 meter

Förväntad årsproduktion :

250 GWh

Rabbalshede Kraft har ansökt om att etablera en ny vindpark cirka 13 kilometer nordost om Munkedal. Vindpark Brattön-Sälelund bedöms kunna rymma upp till nio vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 290 meter.

Varför en vindpark här?

Vi äger och driver redan idag vindpark Brattön i området, så vi vet att vindläget i området är bra. Dessutom beviljades Rabbalshede Kraft år 2013 tillstånd för 14 vindkraftverk med en totalhöjd om 180 meter på en närliggande plats till det aktuella projektområdet. Men det var då. I och med den snabba teknikutvecklingen inom vindkraft har vi nu valt att ansöka om ett nytt tillstånd för färre vindkraftverk men med en betydligt större elproduktion.

Brattön-Sälelund förväntas med sin nio vindkraftverk producera omkring 250 GWh per år. Detta motsvarar årsförbrukningen för cirka 45 000 hushåll med en förbrukning om 5500 kWh el per år. 250 GWh motsvarar mer än hela årsförbrukningen av el i Munkedals kommun - ett välkommet tillskott av förnybar el till kommunen och södra Sverige.

Samråd

Som en del i tillståndsprocessen bjöd Rabbalshede Kraft in till en samrådsutställning i mars 2023. Vi vill tacka alla som kom för att ta del av informationen, ställa frågor, bidra med synpunkter, lämna upplysningar och prata med oss. De bidrag som kom in har varit en viktig del i vårt arbete med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen. Alla inkomna synpunkter finns med i en samrådsredogörelse som är en del av ansökan. 

I samrådet omfattades en infartsväg för att ansluta vindparken till allmän väg. Tack vare de synpunkter som kom in avseende vägen utreddes området vidare och vi planerar nu för att istället placera infartsvägen i en annan del av parken. Mellan november 2023 och januari 2024 hölls ett kompletterande samråd avseende just infartsvägen.

En samrådsredogörelse som beskriver hur samråden har gått till, vilka yttranden som kommit in och vilka samrådsmöten som hållits har nu tagits fram. Samrådsredogörelsen beskriver även hur vi tagit hand om inkomna yttranden i processen med upprättandet av MKB och tillståndsansökan.

Utvecklingskraft

För oss som långsiktig ägare är lokala relationer och behov extra viktiga för oss och ligger oss varmt om hjärtat. Vi vill inspirera och motivera markägare, närboende och närområdet till en större förståelse och engagemang för framtidens förnyelsebara energiproduktion genom att erbjuda delar av intäkterna från våra vindparker till närområdet. 

För vindpark Brattön-Sälelund kommer vi, om vi får tillstånd, avsätta en summa per verk i en fond som alla som bor och verkar i vindparkens närområde kan ansöka om bidrag ifrån.

Läs mer om Utvecklingskraft

Vad händer nu? 

Den 27 maj 2024 skickade vi in vår tillståndsansökan till Länsstyrelsen i Västra Götalands län! Miljöprövningsdelegationen kommer nu att påbörja sin handläggning och så snart de anser att ansökan är komplett så kungörs den tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen och samrådsredogörelsen på deras hemsida. Kungörelse innebär att ett meddelande om möjligheten att lämna synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen publiceras på miljöprövningsdelegationens webbplats och annonseras i lokalpress.

Om du har frågor om projektet innan dess är du varmt välkommen att kontakta vår projektledare Philip Sjöstrand nedan, alternativt maila till: bratton.salelund@rabbalshedekraft.se

FRÅGOR?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Projektledare
Philip Sjöstrand
Philip sjöstrand

Relaterade projekt och anläggningar

Vindkraft
Brattön

Brattön

Söndagen den 13 juni 2010 invigdes Rabbalshede Krafts vindpark Brattön i Munkedals Kommun, Bohuslän. Vindparken omfattar sex verk om 2,5 MW vardera av modell Nordex (N90) och beräknas producera 34 000...
Brattön