Hoppa till huvudinnehåll
Vindkraft

Brattön-Sälelund

Vind
Kommun :

Munkedals kommun

Planerat antal vindkraftverk :

9

Totalhöjd :

290 meter

Förväntad årsproduktion :

250 GWh

Nu utreder vi möjligheten att etablera en ny vindpark cirka 13 kilometer nordost om Munkedal kommun och cirka 8 kilometer väst om Färgelanda i Färgelanda kommun. Vindpark Brattön-Sälelund bedöms kunna rymma upp till nio vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 290 meter.

Varför en vindpark här?
Vi äger och driver redan idag vindpark Brattön i området, så vi vet att vindläget i området är bra. Dessutom beviljades Rabbalshede Kraft år 2013 tillstånd för 14 vindkraftverk med en totalhöjd om 180 meter på en närliggande plats till det aktuella projektområdet. Men det var då. I och med den snabba teknikutvecklingen inom vindkraft har vi nu valt att ansöka om ett nytt tillstånd för färre vindkraftverk men med en betydligt större elproduktion.

Brattön-Sälelund förväntas med sin nio vindkraftverk producera omkring 250 GWh per år. Detta motsvarar årsförbrukningen för cirka 45 000 hushåll med en förbrukning om 5500 kWh el per år. 250 GWh motsvarar mer än hela årsförbrukningen av el i Munkedals kommun - ett välkommet tillskott av förnybar el till kommunen och södra Sverige.

Samråd
Som en del i tillståndsprocessen bjöd Rabbalshede Kraft in till en samrådsutställning den 30 mars 2023, kl. 16.00–20.00 på Solhemsgården, Valbo Ryr24, 455 92 Munkedal. Här kunde alla deltagare ta del av projektets förutsättningar, geografiska placering tillsammans med fotomontage. Det var ett stort intresse med ca 60 deltagare. Vi vill tacka alla som kom för att ta del av informationen, ställa frågor, bidra med synpunkter, lämna upplysningar och prata med oss. Vi kommer nu att ta med oss alla bidrag i det fortsatta arbetet. Ta gärna del av utställningsmaterialet som vi visade på samrådet tillsammans med samrådsunderlaget genom att ladda ner underlaget under "filer" nedan.

I samrådet omfattades en infartsväg för att ansluta vindparken till allmän väg. Tack vare de synpunkter som kom in avseende vägen utreddes området vidare och vi planerar nu för att istället placera infartsvägen i en annan del av parken. Mellan november 2023 och januari 2024 hölls ett kompletterande samråd avseende just infartsvägen.

Nu pågår arbetet med att upprätta en samrådsredogörelse som ska beskriva hur samråden har gått till, vilka yttranden som kommit in och vilka samrådsmöten som hållits. Samrådsredogörelsen ska också beskriva hur vi tar hand om inkomna yttranden i den fortsatta processen med upprättandet av MKB och tillståndsansökan.

Om du har frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta någon av kontaktpersonerna nedan, alternativt maila till: bratton.salelund@rabbalshedekraft.se

FRÅGOR?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Projektledare
Philip Sjöstrand
Philip sjöstrand
Tillståndsspecialist
Eva Ahlström
Eva Ahlström
Avtalsansvarig
Anders Dalbert
Anders Dalbert

Relaterade projekt och anläggningar