Investor Relations

Om oss

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar.

Genom långsiktigt ägande producerar vi el som kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse – hela vägen från projektering, byggnation
och drift, till förvaltningstjänster

Vi gillar all vind!

Vår mångåriga erfarenhet av drift och förvaltning gör att vi fått förtroendet att förvalta andras vindkraftverk. Vi står för ett personligt, proaktivt och professionellt arbetssätt som förlänger vindkraftverkens tekniska och ekonomiska livslängd. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, och vi är ett publikt och oberoende tjänstebolag.

Läs mer om ISO-certifikaten

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Läs mer