Investor Relations

Om oss

Rabbalshede Kraft är en ledande och långsiktig aktör inom förnybar energi i Norden. Sedan starten 2005 har vi investerat närmare 3 miljarder kronor i vindkraft.

Vi projekterar, bygger och äger landbaserade vindparker som vi säljer eller förvaltar i egen regi. Den producerade elenergin säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool eller direkt till enskilda kunder genom långa elhandelskontrakt.

Vi gillar all vind!

Vår mångåriga erfarenhet av drift och förvaltning gör att vi fått förtroendet att förvalta andras vindkraftverk. Vi står för ett personligt, proaktivt och professionellt arbetssätt som förlänger vindkraftverkens tekniska och ekonomiska livslängd. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, och vi är ett publikt och oberoende tjänstebolag.

Läs mer om ISO-certifikaten

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Läs mer