Hoppa till huvudinnehåll

fredag, maj 5, 2023 - 07:27

En inkörning i världsklass

Fredrik och Christofer2

Att lyckas driftsätta en vindkraftpark med full produktionskapacitet från dag ett är en utmaning. Men med noggrann planering, ett tätt samarbete och en gemensam målbild är allt möjligt. Framgångssagan Årjäng NV2 är ett bevis på detta. Genom att tillsätta ett launch team lyckades Rabbalshede Kraft och Vestas uppnå nästan full tillgänglighet i vindparken bara tre månader efter att turbinerna togs i drift.

Cirka fyra kilometer väster om Årjäng i Värmlands kommun snurrar de åtta turbinerna i vindpark Årjäng NV2 för fullt. Vindparken, som driftsattes i augusti 2022, har en installerad effekt på 4,2 MW per turbin och en årsproduktion som beräknas uppgå till cirka 111 GWh. En produktionskapacitet som väntas uppnås tack vare en framgångsrik inkörning av parken.
 

Launch teamet – nyckeln till en framgångsrik inkörning
En viktig faktor för framgången var det täta samarbetet mellan Rabbalshede Kraft och Vestas. Redan tidigt i byggfasen bildades ett launch team som gemensamt arbetade för att optimera inkörningsprocessen och säkerställa en smidig driftsättning av vindparken. Teamet bestod av specialister från båda företagen som arbetade med att testa och justera varje turbin individuellt för att optimera prestanda och undvika driftstörningar.

– Idén med launch teamet kom till som ett resultat av de lärdomar vi har dragit från tidigare projekt. Vi ville skapa en sammanlänkande punkt som kunde följa projektets framdrift under byggfasen, förebygga brister och säkerställa att överlämningen av parken skulle bli så smidig och friktionsfri som möjligt, vilket vi lyckades med, berättar Fredrik Bernhardsson, teknisk förvaltare på Rabbalshede Kraft.
 

98 procent tillgänglighet efter tre månader
Att bygga en vindkraftpark är en process som involverar flera steg och kräver stor noggrannhet för att undvika fel och driftstörningar. Det är inte ovanligt att fördröjningar och barnsjukdomar uppstår längs vägen, speciellt i överlämningsfasen och när parken ska tas i drift. För Årjäng NV2 genomfördes inkörningen med högsta möjliga kvalitet och resulterade i nästintill full tillgänglighet i parken endast tre månader efter driftsättning.

– Det är inte ovanligt att brottas med en del barnsjukdomar i vindkraftsetableringar, men lyckligtvis kunde vi undvika detta i Årjäng NV2. Genom att vi bildade launch teamet sex månader innan överlämning och driftsättning fick vi en bra start på projektet och kunde tidigt identifiera och förebygga problem i god tid. Den största utmaningen vi stötte på var att vi blev tvungna att byta ett växellådslager i en turbin ganska omgående, men bara tre månader efter parken sattes i drift hade vi en tillgänglighet på 98 procent, vilket är ett exceptionellt bra resultat, säger Fredrik.
 

Viktiga nyckelkompetenser
Launch teamet bestod av nyckelkompetenser inom bygg, drift, underhåll och IT från både Rabbalshede Kraft och Vestas. Sammansättningen av kompetenser var noggrant utvalda för att bistå med värdefull expertis genom projektets olika skeden, från byggnation till driftsättning.

– En av framgångsfaktorerna med launch teamet var att vi hade viktiga nyckelkompetenser som var synkade och uppdaterade om projektets framdrift och status. Alla var väldigt fokuserade på att turbinerna som lämnades över hade provkörts, inte hade några anmärkningar och var 100 procent startklara och redo att producera.

Viktoria Ekberg, kundansvarig på Vestas, instämmer i att launch team-konceptet var en framgångsfaktor. Framför allt bidrog samarbetet till att alla inblandade parter fick en gemensam förståelse och målsättning för projektet.

­– Launch teamet säkerställde en gemensam förståelse och projektvision för alla inblandade, vilket gav utdelning på flera fronter. Eftersom alla arbetade fokuserat mot samma målsättning kunde vi hålla leveranstid och skapa effektiva beslutsvägar vilket gynnade produktionsstart och överlämning. Vi värderar alltid nära samarbeten med våra kunder, så Rabbalshede Krafts initiativ var mycket uppskattat, säger Viktoria Ekberg.
 

Vidareutveckling av konceptet
Årjäng NV2 driftsattes i augusti 2022 och uppnådde 98 procents tillgänglighet redan i januari 2023. Flera faktorer bidrog till projektets framgång. Bland annat en förstklassig turbinmodell, ett utmärkt samarbetet mellan Vestas och Rabbalshede Kraft, samt att launch teamet förberedde alla inblandade inför överlämningen av parken på ett bra sätt. Fredrik Bernhardsson ser fram emot att utveckla konceptet ytterligare i kommande samarbeten och projekt.

– Vi kommer definitivt att fortsätta med detta koncept. Tack vare launch teamet har vi uppnått ett förbättrat samarbete och en närmare dialog mellan våra interna avdelningar. Vi har faktiskt redan kört i gång ett launch team med en turbinleverantör vi samarbetar med i ett kommande projekt, där vi har utvecklat konceptet ytterligare. Bland annat genom att ta fram checklistor och en tidplan så att alla visuellt kan följa projektets framsteg, berättar Fredrik Bernhardsson.

På bilden: Fredrik Bernhardsson från Rabbalshede Kraft och Christofer Norinder från Vestas under ett arbete i vår vindpark Årjäng NV2.