Investor Relations

Grön vätgas

Grön vätgas går från klarhet till klarhet vad gäller dess roll i omställningen mot ett hållbart och fossilfritt samhälle. Detta blir inte minst tydligt i och med EU:s storsatsning inom området där grön vätgas lyfts fram som en hörnsten i transformationen till ett hållbart Europa. EU och dess medlemsländer satsar därför mångmiljardbelopp inom området för att möjliggöra utvecklingen.

Kontakta oss så berättar vi mer!

contact image

Tobias Nylander

Bygg- och utvecklingschef

+46 (0) 72-734 38 11

Som energibärare kan vätgas ställa om stora delar av de sektorer som släpper ut mest koldioxid; transportsektorn och industrin. Inom transport förväntas vätgas vara drivmedlet t.ex. för tung trafik och sjöfart där batterier inte räcker till. Inom industrin behöver dessutom den fossilbaserade vätgas som används i processer bytas ut. När detta görs är det viktigt att vätgasen som används är producerad från förnyelsebara energikällor (och alltså ”grön”). Dessutom kan grön vätgasproduktion (elektrolys) fungera som ett energilager och stabilisera elnätet genom att kunna växla effekt från vindparken mellan elektrolysör och elnät. Att kunna erbjuda flexibilitet och balanseringstjänster är något som blir allt viktigare med den ökande graden av förnybar energi i elsystemet.

Rabbalshede Kraft har en unik position att producera grön vätgas direkt från bolagets förnybara parker. Vi äger våra anläggningar under hela dess livslängd, vilket möjliggör byggnationen av hybridparker – där vindkraft och/eller solkraft spelar i symbios med vätgasproduktion. Våra förnybara anläggningar ligger strategiskt belägna nära användare av vätgas, så som industrier och tankstationer vid motorvägar. Vårt koncept är att ansluta vätgasanläggningen direkt i den förnybara parkens interna elnät och endast använda parkens elproduktion som input i produktionen. Vi köper med andra ord inte in el från elnätet. I övrigt tillsätts bara vatten för att få ut produkterna grön vätgas, syrgas och värme. Den gröna vätgasen, samt eventuellt syrgas och värme, planeras levereras lokalt/regionalt till kunder, antingen via pipelines eller vägtransport.

Rabbalshede Krafts projektportfölj inom grön vätgas innefattar ett pilotprojekt på ca 1 MW elektrolys med planerad gasleverans under 2022, samt en industriell utrullning av ca tre anläggningar på totalt 50 MW under perioden 2023-2025. Samtliga anläggningar är strategiskt belägna i södra Sverige.

Välkommen att kontakta oss vid intresse av samarbeten inom grön vätgas.