Hoppa till huvudinnehåll

onsdag, september 13, 2023 - 07:30

Remissvar - Värdet av Vinden

Vind

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår bransch behöver få rätt förutsättningar för att kunna snabba på utbyggnaden av förnybar elproduktion. I vårt svar på remissen av betänkandet Värdet av vinden (SOU 2023:18) listar vi några av de åtgärder som måste till. Vi vill: 

  • Att fastighetsskatten från elproducerande anläggningar helt eller delvis går till kommunen
  • Att formerna för intäktsdelning görs mer flexibla
  • Att förslaget om inlösen av fastigheter stryks
  • Att regeringen skyndsamt utreder förslaget om en utvecklingsoption om förvärv av fastighet 

Hela vårt remissvar finns att läsa här.

Betänkandet kan laddas ned här.