Hoppa till huvudinnehåll

pressrelease

torsdag, november 2, 2023 - 10:59

Kapitalstark ägare ger Rabbalshede Kraft ny energi.

Den 12 oktober blev det klart att TD Greystone Infrastructure Fund (TDGIF) köper samtliga aktier i Rabbalshede Kraft (Bolaget). Detta markerar början på nästa fas av Rabbalshede Krafts tillväxtresa.

Rabbalshede Krafts drivkraft har sedan starten 2005 varit att aktivt medverka i omställningen till ett mer effektivt och hållbart energisystem. Stödet från alla aktieägare genom åren har varit avgörande för att leda bolaget till denna punkt.

TDGIF är en öppen infrastrukturfond som investerar i långsiktiga, viktiga infrastrukturtillgångar över hela världen. Fonden förvaltas av TD Asset Management, en ledande kanadensisk institutionell kapitalförvaltare. Rabbalshede Kraft är en etablerad och långsiktig aktör inom förnybar energi i Sverige med förmåga att utveckla, driva, äga och förvalta landbaserad vindkraft.

I samband med att TDGIF blev majoritetsägare år 2021 har Rabbalshede Krafts strategiska fokus skiftat från att vara ett renodlat vindkraftsbolag till att bli ett mångsidigt företag inom förnybar energi som även utvecklar solenergi, grön vätgasproduktion och batterilagring. Detta har varit möjligt eftersom TDGIF kontinuerligt kan stödja Rabbalshede Kraft med långsiktigt kapital för att främja strategin att äga och driva alla anläggningar utan behov av att sälja efter driftsättning.

TDGIF gjorde sin första investering i Rabbalshede Kraft 2017, och förvärvade då 21%, och har förblivit en stöttande aktieägare som ser bolaget och dess medarbetare som en viktig del av sin globala portfölj.

  • Att ha en stark enskild aktieägare med långsiktigt tålmodigt kapital i detta skede av vår utveckling kommer att ge oss kontinuitet och kapacitet att utveckla våra medarbetare och vår expertis på lång sikt för att skapa hållbara och effektiva energilösningar, säger Peter Wesslau, vd för Rabbalshede Kraft.
  • Vi är glada över möjligheten att fullt ut stötta Rabbalshede Krafts fortsatta tillväxt från en svensk vindkraftsoperatör till ett mångsidigt förnybarhetsbolag i och utanför Norden. Bolaget utgör en viktig del av vår portfölj och bidrar med långsiktigt stabilt kassaflöde, tillväxt och diversifiering för våra kunder, säger Jeff Mouland, Managing Director och Head of Global Infrastructure Investments på TD Asset Management.

Både TD Greystone Infrastructure Fund och Rabbalshede Kraft vill rikta ett särskilt tack till alla tidigare aktieägare som har investerat i Rabbalshede Kraft och trott på bolaget. Vi är verkligen glada och tacksamma för detta.