Hoppa till huvudinnehåll

TILLSAMMANS FORMAR VI MORGONDAGENS ENERGI

Utvecklingskraft.

För oss som långsiktig ägare är lokala relationer och behov extra viktiga för oss och ligger oss varmt om hjärtat. Vi vill inspirera och motivera markägare, närboende och närområdet till en större förståelse och engagemang för framtidens förnyelsebara energiproduktion genom att erbjuda delar av intäkterna från våra vindparker till närområdet. Detta kallar vi för Utvecklingskraft!

Vi är här för att stanna

Vi har alltid tagit en långsiktig position i våra vindkraftsprojekt. Faktum är att vi än i dag äger alla våra vindparker och de allra flesta har vi utvecklat och byggt från grunden. På det sättet sticker vi ut i en bransch där de allra flesta säljer sina projekt till externa investerare. Detta innebär att vi fortsätter att ha en hög närvaro även efter driftsättning.

De lokala relationerna och behoven är därför extra viktiga för oss och ligger oss varmt om hjärtat. 

Med Utvecklingskraft vill vi bidra till att lokala utvecklingsprojekt kan bli verklighet på ett långsiktigt och hållbart sätt. Kort och gott är det vårt sätt att ge tillbaka till det lokala samhället och alla de som formar morgondagens energi tillsammans med oss.

Mångsidigt koncept för lokala behov

Konceptet anpassas alltid för att bäst passa det aktuella projektet och andra lokala förhållanden, men i grunden stödjer fonden projekt som kan nyttjas av flera personer och gynna närmiljön genom föreningslivet, friluftslivet eller kultur- och naturmiljön. 

Det kan till exempel handla om en skolutflykt, bidrag till anläggande av en ny grillplats, lekplats eller ett nytt elljusspår. Det är bara fantasin som sätter gränser, så tveka inte att skicka in din ansökan om du sitter inne på en bra idé! 

Projekt där du kan ansöka om Utvecklingskraft

Här kan du läsa mer om våra aktuella projekt och ansökningsperioder.

Vindkraft
Femstenaberg

Femstenaberg

På Rabbalshede Kraft tror vi på ett system där vi nyttjar flera förnybara energislag för att skapa en pålitlig helhet som kan leverera grön energi året runt. Därför har vi som ambition att utveckla...
Vindpark Femstenaberg
Vindkraft
Lursäng

Lursäng

I Tanums kommun utvecklar Rabbalshede Kraft vindpark Lursäng. Projektet initierades redan 2008, mycket tack vare ett stort intresse från markägare i trakterna.
Lursäng

Ansök här

Adress
Ta med information om lokalisering, vilka som kommer ha nytta av projektet och på vilket sätt det bidrar till den lokala utvecklingen. Projekten ska gynna närmiljön, föreningslivet, friluftslivet eller kultur- och naturmiljön och kunna nyttjas av fler än en person.
Söker ni fler bidrag för att delfinansiera projektet?
Kommer projektet delvis finansieras med egna medel?
  • Intygar jag/vi att de uppgifter som lämnats i ansökan är sanningsenliga.
  • Lämnar jag/vi samtycke till automatiserad behandling av inlämnade uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
  • Förbinder jag mig/vi oss att slutredovisa genomförd investering/genomfört projekt till kommunen inom föreskriven tidsram.
  • Förbinder jag mig/vi oss att återbetala medel som använts i strid mot beviljat ändamål om Rabbalshede Kraft kräver det.
  • Accepterar integritetspolicyn

Rabbalshede Kraft kan komma att kontakta dig för frågor eller begäran av kompletteringar kring din ansökan. Vi förbehåller oss fri prövningsrätt av ansökningar och beslut om tilldelning kan inte överklagas. De föreningar som beviljas bidrag kommer att kontaktas av oss samt presenteras på vår hemsida.

Tillsammans kraftsamlar vi för en förnybar framtid!