Investor Relations

Förvaltning

Mer än en tredjedel av vår elproduktion kommer från vindkraftsverk som vi förvaltar på uppdrag av andra vindkraftsägare. Vårt fokus ligger på att leverera högsta tänkbara produktion till lägsta möjliga livscykelkostnad.

Har du frågor?

contact image

Lars Jacobsson

Drift- och Underhållsansvarig

0525-197 14

Vi förvaltar vindkraftverk från många olika tillverkare, och våra tekniker följer löpande med i teknikutvecklingen. Det är en orsak till att vår produktionsbaserade tillgänglighet uppgår till 98–99 procent för såväl våra egna vindkraftverk som för dem vi förvaltar.

Hos oss får ni en personlig kontakt för alla frågor som rör ert vindkraftsägande. Vår helhetslösning för tekniska, ekonomiska och kommersiella förvaltningstjänster gör att ni stärker er kontroll över er investering i förnybar energi, utan att ni behöver bygga upp och behålla en egen organisation. Vår lösning är kostnadseffektiv tack vare stordriftsfördelar och vår gemensamma förhandlingsstyrka.

Vi kan inte göra något åt brist på vind. Men när det väl blåser, då ser vi till att vindkraftverken levererar.

 

Teknisk förvaltning
Ekonomisk förvaltning
Kommersiell förvaltning

Att maximera produktionsvärdet på vindkraftsinvesteringarna handlar om två saker: att se till att produktionsvärdet är så högt det går samt att se till att produktionen går så bra som möjligt.

För att alltid ha en god tillgänglighet krävs att anläggningen är i toppskick. Det gör att vi genomför planerad service när elpris och produktion är låg.

Med vår tjänst Teknisk förvaltning håller vårt serviceteam er anläggning i toppskick. Våra servicemedarbetare har alla lång erfarenhet och specialistkompetenser som står till er tjänst.

”Enligt de standarder som Global Wind Organisations har definierat, har våra vindkraftstekniker den högsta utbildningsnivån.”
Björn Johansson, teknisk förvaltare

Att jobba som vindtekniker hos oss är omväxlande och ansvarsfullt, vilket gör att vi har medarbetare som är långsiktigt lojala och som kan erbjuda en personligt engagerad service. För var och en av de stora vindkraftstillverkarna, har vi två anställda med specialistkompetens.

Drift och förvaltning utförs genom processer som är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi garanterar en säker arbetsmiljö och säkerställer att verksamheten följer miljöbalken.

Erbjudande


Drift och underhåll

 • Övervakning och styrning av kraftproduktion för att undvika driftavbrott
 • Månads- och årsrapporter som omfattar produktion, tillgänglighet och orsaker till driftavbrott
 • Administration av garanti- och tillgänglighetsärenden


Anläggningsförvaltning

 • Hantering av ägaransvar enligt avtal med serviceleverantörer


Nätförvaltning

 • Hantering av fysisk leverans av kraft
 • Nätavtalshantering


Arbetsmiljö, säkerhet och miljö

 • Upprättandet av arbetsmiljöplan och årliga miljörapporter
 • Kontrollplaner


Kommunikation

 • Kommunikation med serviceleverantörer, markägare och myndigheter

 

Läs mer om ISO-certifikaten

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

;

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv, handlar förvaltning av vindkraft om att se till att administrationen av din vindkraftspark sköts på ett effektivt sätt. Genom att vi är experter på förvaltning av vindkraft kan du dra nytta av dessa stordriftsfördelar.

Vårt kompetenta team hjälper dig med administrativ förvaltning, så att du kan fortsätta utveckla din affär. Vi kan samordna all administrativ hantering och erbjuder en rad ekonomiska och administrativa förvaltningstjänster, som inom rapportering, redovisning och ekonomistyrning.

Erbjudande


Redovisning

 • Beredning av årsbudget och likviditetsplanering
 • Löpande hantering av fakturor
 • Momsredovisning
 • Administration av kontraktshantering
 • Hantera elcertifikat och ursprungsgarantier (GoO)


Rapportering

 • Myndighetsadministration som rör skatt och olika typer av statistik
 • Skatte- samt lånerapporter
 • Årsavstämning och styrelserapportering
 • Upprättande av förvaltningsberättelse, ekonomisk redovisning och revisioner
 • Hantering av nyckeltal
 • Standardrapporter


Styrning

 • Kostnadseffektivitetsstyrning
;

Rabbalshede Kraft erbjuder en omfattande och professionell kommersiell förvaltning för att ge er som ägarna bättre avkastning. Vi skapar mervärde genom att utveckla den tekniska förvaltningen och på så sätt optimera produktionen, men också genom att bistå i affärsutveckling, kontraktshantering och när försäljningskontrakt ska tecknas.

Den erfarenhet som vi har efter många års projektutveckling av vindkraft gör att du tryggt kan vända dig till oss för råd när det gäller exempelvis produktionsrelaterade skyldigheter, strategiska förbättringar och risksäkring.

Erbjudande

Tilläggstjänster

 • Optimering och kontroll av vindkraftverk samt strategiska förbättringar för att optimera kraftproduktionen
 • Service som till exempel felavhjälpning och renovering av reservdelar


Risksäkring

 • Energirelaterad risksäkring
 • Finansiell risksäkring


Kontraktshantering

 • Rådgivning i samband med att ni tecknar nya avtal
 • Förbättringar av befintliga kontrakt
;

Läs mer