Investor Relations

Solenergi

Solenergi spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Den energi som varje dag når jordens yta i form av solljus är 8 000 gånger större än vad mänskligheten använder på ett år och solceller är ett sätt att ta vara på denna energi och omvandla den till förnybar el.

Kontakta oss, så berättar vi mer!

contact image

Tobias Nylander

Bygg- och utvecklingschef

+46 (0) 72-734 38 11

Även om du kanske ibland har tvivlat, så har faktiskt Sverige bra solförhållanden. Instrålningen i delar av Sverige är lika hög som i exempelvis Tyskland. Dessutom har kalla temperaturer en positiv inverkan på panelernas elproduktion, då det förhindrar energiläckage. Även under vintertid när vi inte har så många soltimmar kan solinstrålningen vara mycket intensiv, eftersom den då ofta reflekteras mot ett snötäcke.

Vad är solenergi?
Solenergi kommer från solens ljus och är både fossilfri och förnybar, vilket innebär att den har en minimal påverkan på klimatet jämfört med exempelvis kol och olja. Solenergianläggningar orsakar inga utsläpp vid drift och vid produktionen av solceller och solfångare är energiåtgången liten i jämförelse med den mängd energi som kan framställas under dess livstid.

Vårt erbjudande inom sol
Rabbalshede Kraft erbjuder lösningar för både storskaliga och medelstora anläggningar inom solkraft. Storskaliga lösningar innebär ofta anläggningar som monteras på mark och medelstora lösningar innebär oftast takinstallationer på stora tak.

Medelstora anläggningar
Vi bygger på både tak och mark, och har fokus på industri och företag med hög energiförbrukning och relativt stora tak. Typiskt sätt är en anläggning av storleksordningen 200-500kW. Rabbalshede Kraft äger anläggningen på kundens tak eller mark och levererar förnybar el lokalt från solcellsanläggningen till kunden. För kunden innebär detta en lägre totalkostnad för el och dessutom behöver inget eget kapital investeras.

Storskaliga anläggningar
Rabbalshede Kraft bygger solparker av MW-storlek som matar el in i elnätet. Rabbalshede Kraft kan äga och drifta solparken med ett elavtal (PPA) med kunden, alternativt sälja anläggningen direkt till kunden. För storskaliga anläggningar finns också möjligheten att skapa ett kombinerat PPA med både sol-och vindkraft, i vilket elproduktion från en av våra vindparker inkluderas. Rabbalshede Kraft är en ledande aktör i Sverige inom vätgas och vid önskemål kan en vätgasanläggning inkluderas i solparken.