Hoppa till huvudinnehåll
Vindkraft

Femstenaberg/Lursäng

Lursäng
Kommun :

Strömstad & Tanum

Antal vindkraftverk :

10

Totalhöjd :

200 meter

Beräknad årsproduktion :

174 GWh

Driftstart :

2023

Turbinleverantör :

Siemens Gamesa

I Strömstads och Tanums kommun utvecklar Rabbalshede Kraft de två vindkraftsparkerna Femstenaberg och Lursäng. Parkerna består av sammanlagt 10 vindkraftsverk med en totalhöjd om 200 meter och en installerad effekt på 5,6 MW per turbin. Väl driftsatta beräknas elproduktionen från parkerna uppgå till cirka 174 GWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen för omkring 35 000 svenska hushåll/år.

Vindkraftpark Femstenaberg består av sju vindkraftverk av typen SG-155 och ligger cirka sju kilometer söder om centralorten Strömstad, på ett kuperat hällmarksområde med mycket goda vindförhållanden. Vindkraftpark Lursäng består av tre vindkraftverk av samma modell och är belägen längre inåt landet i Tanums kommun, cirka åtta kilometer sydöst om Femstenaberg. Då båda parkerna ligger i södra Sverige kommer de bidra med ett viktigt tillskott av förnybar el i elprisområde 3, som i dag har ett underskott på elproduktion.

– Både Femstenaberg och Lursäng ingår i samma projekt och utvecklas parallellt, trots att de ligger på olika platser. Projekten är strategiskt belägna nära E6:an för att underlätta transporter, och nyttjar även samma elanslutningspunkt, då elnätsleverantören Ellevio har dragit kabel från respektive park upp till samma transformatorstation, berättar Hans Svensson, projektledare på Rabbalshede Kraft.

Vindkraftsprojekten initierades redan 2008, mycket tack vare ett stort intresse från markägarna i trakterna. Projekten beviljades några år därpå tillstånd för vindkraftsetablering på 150 meters totalhöjd, men pausades kort därefter på grund av ekonomiska skäl. 2017 valde Rabbalshede Kraft att söka höjning för projekten till 200 meters totalhöjd. I samband med detta återupptogs projekten.

Parkerna utvecklas i egen regi av oss på Rabbalshede Kraft. Vår kontrakterade anläggningsentreprenör är Kanonaden Entreprenad AB, och vindkraftverken kommer att levereras av Siemens Gamesa.

Vad händer i projektet härnäst?

I april 2022 slutförde Kanonaden allt infrastrukturarbete i parkerna. Just nu pågår monteringen vindkraftsverkens bottenplattor, vilket sköts av projektets turbinleverantör Siemens. Vi har även påbörjat transport av resterande huvudkomponenter såsom torn, maskinhus och rotorblad. Turbinmontaget beräknas vara slutfört i december i Lursäng och i mars/april 2023 i Femstenaberg.

När turbinmontaget är klart och turbinerna har besiktigats tar vi på Rabbalshede Kraft över projektet igen. Då kommer vår driftavdelning in i bilden för att hantera underhåll, service och elförsäljningsfrågor. När detta sker kommer även vår entreprenör Kanonaden tillbaka för att återställa miljön runtomkring parken. Därefter kan vi driftsätta projektet formellt, säger Hans Svensson.

Bilder

FRÅGOR?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Projektledare Bygg och Anläggning
Hans Svensson
Hans Svensson

Relaterade projekt och anläggningar