Hoppa till huvudinnehåll
Energipark

Femstenaberg

Vindpark Femstenaberg
Kommun :

Strömstad

Antal vindturbiner :

7

Planerad byggstart solanläggning :

2025

Planerad byggstart batteri :

2024

Vår första energipark!

Vi vill vara med och driva utvecklingen för effektiva och hållbara lösningar framåt. Därför tittar vi på hur vi kan utveckla våra parker från rena vindparker till energiparker där vi, utöver vindkraft, även adderar andra tekniker. Den 25 maj 2024 invigdes vindparkerna Femstenaberg och Lursäng, vilket markerade startskottet för vår allra första energipark - Femstenaberg!

Här planerar vi för en solanläggning om 30 MW och så sent som några veckor innan invigningen tog vi beslut om att investera i en batterilagring med en kapacitet på 20 MW/MWh. Batteriet kommer att användas för att leverera stödtjänster till Svenska Kraftnät, något som bidrar till att stötta och säkerställa balansen i kraftsystemet. När energiparken är fullt utbyggd beräknas den, tillsammans med närliggande vindpark Lursäng, producera upp till 200 GWh/år. Det motsvarar förbrukningen av hushållsel för omkring 40 000 svenska hushåll/år. På sikt hoppas vi även kunna addera produktion av grön vätgas för att möjliggöra en ännu större energinytta från parken.

En vinst med att addera solkraft och batterilagring till parken är att vi får en jämnare leverans till elnätet när fler energislag samverkar. Dessutom är det mer effektivt ur ett kostnads- och markanvändningsperspektiv att låta olika resurser dela på samma infrastruktur, till exempel tillgången till elnät.

Projekt inom Energipark Femstenaberg

Vindkraft
Femstenaberg

Femstenaberg

På Rabbalshede Kraft tror vi på ett system där vi nyttjar flera förnybara energislag för att skapa en pålitlig helhet som kan leverera grön energi året runt. Därför har vi som ambition att utveckla...
Vindpark Femstenaberg
Solkraft
Femstenaberg

Femstenaberg

I anslutning till vår befintliga vindpark i Femstenaberg i norra Bohuslän planerar vi nu att addera en solcellspark på upp till 30 MW. När solcellsparken står klar beräknas den producera närmare 30...
Solpaneler

FRÅGOR?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Projektledare Vind
Ida Friberg
Ida Friberg
Teamchef Sol
Mikael Johansson
Mikael Johansson_ny
Verksamhetsutvecklare
Tobias Lundberg
Tobias Lundberg