Investor Relations

Pressmeddelande

Rabbalshede Kraft förvärvar driftsatt vindkraftpark

Rabbalshede Kraft förvärvar vindkraftpark Raftsjöhöjden i enlighet med företagets nya strategi. Vindkraftparken består av fyra vindkraftverk belägna i Strömsunds kommun, Jämtlands län. Vindkraftverken är av modell Siemens SWT 101 och blev driftsatta år 2012.

Attraktiv investering
”Denna typen av förvärv av driftsatta anläggningar med låg risk ser vi som attraktiva investeringar. Vi kommer att fortsätta att söka efter fler liknande förvärv då de bidrar till en bra tillväxt av vår portfölj och verksamhet.”
Martin Pettersen, Chef Affärsutveckling

Ökad närvaro i norra Sverige
”Rabbalshede Kraft kommer att ansvara för förvaltningen av vindpark Raftsjöhöjden, vi ser även möjligheter att växa vår förvaltningsverksamhet i närområdet. Med dessa förvärv utökar vi vår närvaro med verksamhet i norra Sverige.”
Lars Jacobsson, Operativ Chef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Samuelsson, Elhandelschef och IR-ansvarig
Tel. +46 (0) 525-197 13 | E-mail; fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se

Bifogade filer

Publicerad: 30 nov 2018