Investor Relations

Pressmeddelande

Produktionen för december 2018 uppgick till 58,6 GWh

Totalt producerade bolagets vindparker 58,6 GWh elenergi under december månad, varav 41,2 GWh kom från egna och 17,5 GWh från samägda parker.

Produktionen har varit 35,4 procent lägre under december än förväntat dock med en tillgängligheten på över 99 procent.
Produktionen för hela året 2018 uppgick till 650,1 GWh, varav 461,0 GWh kom från egna och 189,9 MWh från samägda parker. Årets totala produktion har varit 11,5 procent lägre än förväntat med en total tillgänglighet på 98,3 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Samuelsson, Elhandelschef och IR-ansvarig
Tel. +46 (0) 525-197 13 | E-mail; fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se

Bifogade filer

Publicerad: 18 feb 2019