Investor Relations

Pressmeddelande

Rabbalshede Kraft och Solkompaniet erbjuder investeringsfri solel

Rabbalshede Kraft och Solkompaniet har inlett ett samarbete med ambitionen att fler ska välja energi från solen. Idag drivs solelboomen i Sverige av fastighetsägare och företag som köper sina egna solelanläggningar. Genom att få tillgång till hållbar energi utan att behöva ta en investeringskostnad hoppas vi på att fler aktörer ska ta steget.

Förra året byggdes nära 3 000 större solelanläggningar i Sverige. Endast ett fåtal var anläggningar där kunden inte själv investerar i anläggningen vid byggnation. Investeringsfri solel är ett enkelt sätt att få tillgång till förnybar solenergi utan att göra investeringen själva. Dessutom behöver man inte ta ansvar för drift och underhåll. Samarbetet går ut på att Solkompaniets kunder kommer erbjudas solelanläggningar utan investeringskostnad, samtidigt som kunderna får tillgång till prisvärd och förnybar energi direkt från anläggningen. Rabbalshede Kraft kommer att finansiera och äga solelanläggningarna som byggs av Solkompaniet.

- Allt fler kunder har börjat fråga efter detta upplägg, speciellt när vi tillsammans med Rabbalshede Kraft kan erbjuda lägre priser på egen solel än den el företagen köper in, säger Adam Bernunger, försäljningschef på Solkompaniet.

Den pågående klimatomställningen gör att intresset för förnybar energi är stort. Gränsen för skattefrihet av egenanvändning av solel kommer att fördubblas vid halvårsskiftet. Då kommer det gå att bygga solel på ytterligare 15 000 stora fastigheter med tak som är upp till 3 000 kvadratmeter stora.

- Rabbalshede Kraft är en etablerad aktör inom vindkraft, men har breddat sitt erbjudande till att utveckla och äga fler förnybara energikällor för att påskynda energiomställningen och forma morgondagens energi. Tillsammans med Solkompaniet ska vi göra det enklare för fler kunder att investera i hållbar och prisvärd energi, säger Tobias Prosin, ansvarig för solkraft på Rabbalshede Kraft.

För mer information, välkommen att kontakta
 

Tobias Prosin
Ansvarig för solkraft

Phone: +46 (0) 73-903 28 76  
Mail: 
tobias.prosin@rabbalshedekraft.se


 

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar. Genom långsiktigt ägande producerar vi el som kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse – hela vägen från projektering, byggnation och drift, till förvaltningstjänster. Läs mer om våra tjänster och följ vår utveckling på: rabbalshedekraft.se

Publicerad: 27 maj 2021