Investor Relations

Pressmeddelande

Rabbalshede Kraft rivstartar 2021 med tre nya vindkraftsparker

Rabbalshede Kraft har tecknat avtal om sammanlagt tre vindkraftsparker med byggstart första kvartalet 2021. De tre vindparkerna har en sammanlagd effekt på 100 MW som tillsammans förväntas producera 286 GWh. Detta motsvarar hushållsel för ca 57 200 hushåll.

Vindparkerna är lokaliserade i södra halvan av Sverige, vilket ger ett viktigt tillskott av elproduktion i det som benämns elprisområde 3, som idag har ett underskott på elproduktion.

-  Det här är vindparker som vi arbetat med under en lång tid, därför är vi väldigt glada för att vi nu kan avsluta 2020 med färdiga avtal, säger Peter Wesslau, vd Rabbalshede Kraft. Vi ser fram emot att tillsammans med våra underleverantörer, markägare och lokala aktörer, bygga och driva parkerna så vi skapar nytta och värden på lokal nivå, samtidigt som vi kan leverera hållbar energi under en lång tid framöver.

Vindparkerna beräknas stå färdiga i slutet av 2022.

Fakta om vindparkerna

Vindpark Femstenaberg, Strömstad kommun

  • Består av sju vindkraftsverk av typen SG-155 6,6 MW.
  • Förväntad genomsnittsproduktion om totalt ca 123,2 GWh per år, motsvarande hushållsel för ca 24 700 svenska hushåll.
  • Underleverantörer: Siemens Gamesa (turbinleverantör), Kanonaden (anläggningsarbeten), Ellevio (nätanslutning).

Vindpark Lursäng, Tanums kommun

  • Består av tre vindkraftverk av typen SG-155 6,6 MW.
  • Förväntad genomsnittsproduktion om totalt ca 50.9 GWh per år, motsvarande hushållsel för ca 10 200 svenska hushåll.
  • Underleverantörer: Siemens Gamesa (turbinleverantör), Kanonaden (anläggningsarbeten), Ellevio (nätanslutning).

Vindpark Årjäng Nordväst 2, Årjängs kommun

  • Består av åtta vindkraftsverk av typen Vestas V-150 4 MW.
  • Förväntad genomsnittsproduktion om totalt ca 111.7 GWh per år, motsvarande hushållsel för ca 22 300 svenska hushåll.
  • Underleverantörer: Vestas (turbinleverantör), Skanska (anläggningsarbeten), Ellevio (nätanslutning).

För mer information, välkommen att kontakta:

Peter Wesslau
CEO
Phone: +46 70-366 61 15
Mail: peter.wesslau@rabbalshedekraft.se

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operative tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och vi förvaltar idag 143 vindkraftverk varav 83 verk är i egen eller samägd regi. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Bifogade filer

Publicerad: 18 dec 2020