Investor Relations

Pressmeddelande

Rabbalshede Kraft och Recap Energy kraftsamlar för mer solenergi.

Rabbalshede Kraft tar nu steget från att vara ett renodlat vindkraftsbolag till att komplettera vindkraften med fler förnybara energikällor. En av dessa satsningar är solenergi i egna projekt eller i form av samarbete. Rabbalshede Kraft och Recap Energy har inlett ett samarbete med ambitionen att öka tillgången av solenergi på den svenska marknaden. Recap Energy har i första hand arbetat i Spanien, Portugal, Colombia, Brasilien och Indien. Men med ett nordiskt ursprung och huvudkontor i Stockholm är det naturligt att kraftsamla på den svenska marknaden med finansierade solanläggningar.

Rabbalshede Krafts VD, Peter Wesslau, konstaterar: ”Genom att utveckla, äga och driva förnybara energikällor, är vi en långsiktig aktör och partner som har ambitionen att öka tillgången på lokalproducerad grön el. Med det här samarbetet får vi förutsättningar att lyckas med det. Vi har en gemensam drivkraft för förnybar energi och kunskaper och erfarenheter som kompletterar varandra väl - hela vägen från projektering, finansiering, byggnation och drift".

Recap Energy med VD Marco Berggren, tillägger:  ”Det vi lärt oss från andra länder kommer nu väl till plats i vårt nya samarbete med Rabbalshede Kraft. Vårt gemensamma koncept innebär att kunden erbjuds lönsamhet i en solanläggning redan från första dagen. Fokus ligger på företag som inte själva vill investera i solceller men som vill säkerställa en konkurrenskraftig och förnybar elanvändning. Vi lyfter också av installations- och förvaltningsansvaret.”

Solenergin står än så länge bara för en liten av del Sveriges totala elproduktion. Men trenden visar på en uppgång som drivs av en snabb teknikutveckling.

Samarbetet innebär en satsning på att investera i och bygga solanläggningar till en kapacitet av 50 MW under en 2-årsperiod. För mer information, välkommen att besöka rabbalshedekraft.se och recap.se
 

Peter Wesslau                                                                                        Marco Berggren
VD, Rabbalshede Kraft                                                                          VD, Recap Energy
peter.wesslau@rabbalshedekraft.se                                                    marco.berggren@recap.se
+ 46 73 366 61 15                                                                                   + 46 70 726 74 55


 

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar. Genom långsiktigt ägande producerar vi el som kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse – hela vägen från projektering, byggnation och drift, till förvaltningstjänster. Läs mer om våra tjänster och följ vår utveckling på: rabbalshedekraft.se

Publicerad: 19 maj 2021