Investor Relations

Pressmeddelande

Rabbalshede Kraft offentliggör prospekt

Styrelsen för Rabbalshede Kraft har upprättat ett tilläggsprospekt avseende den förestående företrädesemissionen av bolagets B-aktier. Tilläggsprospektet har idag, den 2019-08-30, godkänts och registrerats av Finansinspektionen.  I tilläggsprospektet presenteras, information från bolagets delårsrapport per den 30 juni 2019 som offentliggjordes dagen efter huvudprospektet släpptes. 

Prospektet finns tillgängligt på Rabbalshede Krafts hemsida, www.rabbalshedekraft.se 


Rådgivare

Eminova Partners och MAQS Advokatbyrå är rådgivare till Rabbalshede Kraft.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Samuelsson, Elhandelschef och IR-ansvarig
Tel. +46 (0) 525-197 13, +46 (0) 703 01 20 49 
E-mail; fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se 

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se


Bifogade filer

Publicerad: 30 aug 2019