Investor Relations

Pressmeddelande

Produktionen för november 2018 uppgick till 54,9 GWh

Totalt producerade bolagets vindparker 54,9 GWh elenergi under november månad, varav 37,8 GWh kom från egna och 17,1 GWh från samägda parker. Produktionen har varit 31,7 procent lägre än förväntat, vilket är den lägsta medelvinden noterad för november sedan driftstart 2008. Tillgängligheten har däremot varit över 99 procent.

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 195 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Samuelsson, Elhandelschef och IR-ansvarig
Tel. +46 (0) 525-197 13 | E-mail; fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se

Bifogade filer

Publicerad: 19 dec 2018