Investor Relations

Pressmeddelande

Produktionen för maj 2019 uppgick till 52,5 GWh

Totalt producerade bolagets vindparker 52,5 GWh elenergi under maj månad, varav 34,8 GWh kom från egna och 17,7 GWh från samägda parker.

Produktionen har varit 3,3 procent över beräknad nivå. Tillgängligheten har i maj legat på 97 procent. En planerad serviceperiod är anledning till en lägre tillgänglighet, men en bra vindmånad ger en produktion över förväntan. Ackumulerad elenergi för perioden januari-maj har varit 2,3 procent lägre än förväntat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Samuelsson, Elhandelschef och IR-ansvarig
Tel. +46 (0) 525-197 13, +46 (0) 703 01 20 49 
E-mail; fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se 


Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se


Bifogade filer

Publicerad: 14 jun 2019