Investor Relations

Pressmeddelande

Rabbalshede Krafts företrädesemission övertecknad

Teckningsperioden i Rabbalshede Kraft AB:s (publ) nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare är nu avslutad. Emissionen tecknades till cirka 102 procent och är därmed övertecknad. 

Emissionen ger oss nu möjlighet att fortsätta vår tillväxtstrategi genom nybyggnation och förvärv av vindparker, säger Peter Wesslau, VD Rabbalshede Kraft.

Rabbalshede Kraft offentliggjorde den 11 maj 2021 att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 april 2021, beslutat att bolagets aktiekapital ska öka med högst 232 647 240 SEK genom nyemission av högst 46 529 448 aktier av serie B i bolaget. Betalning för de aktier som tecknats i emissionen utan företrädesrätt ska erläggas senast fredagen den 21 juni 2021, därefter registreras emissionen hos Bolagsverket. Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier i Rabbalshede Kraft till 255 911 965, varav 1 000 000 är A-aktier och 254 911 965 är B-aktier.

Finansiella och juridiska rådgivare
Eminova Partners AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till Rabbalshede Kraft.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Olsson
CFO

Tel. +46 (0) 525-197 12
E-post: anders.olsson@rabbalshedekraft.se

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar. Genom långsiktigt ägande producerar vi el som kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse – hela vägen från projektering, byggnation och drift, till förvaltningstjänster. Läs mer om våra tjänster och följ vår utveckling på: rabbalshedekraft.se

Publicerad: 16 jun 2021