Investor Relations

Pressmeddelande

Förhandsinspelad intervju med Rabbalshede Krafts vd inför bolagsstämman den 28 april

På grund av rådande omständigheter till följd av Covid-19, kommer vd Peter Wesslau och styrelseordförande Stine Rolstad Brenna inte att närvara fysiskt på stämman, men kommer att delta via länk. Vd:s anförande kommer därför inte att hållas under stämman.

Vi har istället förinspelat en intervju med Peter Wesslau som idag har publicerats på vår hemsida. Detta för att alla som vill ställa frågor under stämman ska ha fått ta del av den information som lyfts under intervjun.

Filmen finns publicerad på vår hemsida tillsammans med övriga handlingar till stämman som du hittar härAnders Olsson
CFO
0525-197 12
anders.olsson@rabbalshedekraft.se

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se


Publicerad: 23 apr 2020