Investor Relations

Pressmeddelande

Rabbalshede Kraft och Euromekanik samarbetar i spännande pilotprojekt

Rabbalshede Kraft och Euromekanik inleder ett samarbete som ska ge 100 % grön vätgas med hjälp av vindkraft. Målet med samarbetet, som sker i form av ett pilotprojekt, är att öppna nya vägar för kunskapsutbyte och teknikutveckling för hållbar produktion av grön vätgas.

Rabbalshede Kraft och Euromekanik inleder ett samarbete som ska ge 100 % grön vätgas med hjälp av vindkraft. Målet med samarbetet, som sker i form av ett pilotprojekt, är att öppna nya vägar för kunskapsutbyte och teknikutveckling för hållbar produktion av grön vätgas.

- Rabbalshede Kraft vill vara en drivande kraft i utvecklingen av grön vätgas inom vindkraftsbranschen och genom detta samarbete tar vi ett viktigt steg närmare grön     vätgasproduktion i en region där behovet finns, säger Peter Wesslau, vd på Rabbalshede Kraft.

- På Euromekanik är vi övertygade om att vätgas kommer vara en viktig del i ett framtida fossilfritt energisystem. Vår ambition är att bidra med kunskap och bra tekniklösningar   för att möjliggöra denna framtid. Samarbetet med Rabbalshede Kraft är därför både utvecklande, viktigt och fantastiskt roligt, säger Peter Rydebrink, vd på Euromekanik.

Pilotprojektet ”den gröna vätgasen” inleds under hösten.

För mer information, välkommen att kontakta:

Tobias Nylander                                                                 
Utvecklingschef, Rabbalshede Kraft                                          
E-post: tobias.nylander@rabbalshedekraft.se                      
Tel: +46 72 734 38 11     

 

Peter Rydebrink
VD, Euromekanik
E-post: peter.rydebrink@euromekanik.se
Tel: +46 31 780 56 10                                                      

 

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar vindkraftverk  i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Bifogade filer

Publicerad: 26 okt 2020