Investor Relations

Pressmeddelande

Rabbalshede Kraft förvärvar Vattenfalls Vindkraftspark Östra Herrestad

Nu är det klart att Rabbalshede Kraft förvärvar Vattenfalls vindkraftspark utanför Simrishamn i Sydöstra Skåne som består av nio vindkraftverk som har en effekt på 1,8 MW per verk.

Vindkraftsparken som togs i drift vid årsskiftet 2010/2011 kommer nu att ägas och förvaltas av Rabbalshede Kraft.

  • Vi är väldigt glada över att vi lyckats förvärva en vindkraftspark i den här delen av Sverige och som dessutom har ett så bra vindläge. Nu ser vi fram emot att tillsammans med markägare och Simrishamns kommun driva och sedan utveckla parken, så att den kan fortsätta att producera förnybar energi under lång tid framöver, säger Peter Wesslau, vd på Rabbalshede Kraft.

Parterna är överens om att inte uppge några affärsmässiga detaljer om överenskommelsen.

 

För mer information, välkommen att kontakta

Peter Wesslau
CEO
Phone: +46 70-366 61 15
Mail: peter.wesslau@rabbalshedekraft.se

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operative tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och vi förvaltar idag 143 vindkraftverk varav 83 verk är i egen eller samägd regi. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Bifogade filer

Publicerad: 24 nov 2020