Investor Relations

Pressmeddelande

Produktionen för augusti 2018 uppgick till 45,6 GWh

Totalt producerade bolagets vindparker 45,6 GWh elenergi under augusti månad, varav 32,2 GWh från egna och 13,4 GWh från samägda parker. Produktionen har legat i linje med förväntan och tillgängligheten har varit över 98 procent.

Rabbalshede Kraft erbjuder operativa tjänster och förvaltar vindparker runt om i Sverige för egen ägo och åt partners. Rabbalshede Kraft förvaltar 186 vindkraftverk (450 MW) varav 101 vindkraftverk (272 MW) i egen och samägd regi och 85 verk (178 MW) ägs av partners. Den totala produktionskapaciteten för de 186 vindkraftverken motsvarar ca. 1 243 GWh per år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef
Tel. +46 (0) 525-197 18 | E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se

Bifogade filer

Publicerad: 07 sep 2018