Investor Relations

Nyhet

Till minoritetsaktieägarna I Rabbalshede Kraft AB (publ)

Sweden Holdco RK AB, 559093-4419 (“Sweden Holdco”) äger per idag 91.9 % av aktierna i Rabbalshede Kraft AB (publ), 556681-4652 (“Bolaget”) och har för avsikt att bli ensam ägare av Bolaget genom att förvärva de återstående aktierna i Bolaget. Med detta brev erbjuder Sweden Holdco alla minoritetsaktieägare i Bolaget att sälja de återstående aktierna till Sweden Holdco.

Sweden Holdco avser att inleda tvångsinlösen av resterande aktier om en överenskommelse med alla minoritetsaktieägare inte kan nås med detta erbjudande. Sweden Holdco avser att köpa resterande aktier till ett pris om 10,50 kr per aktie. Detta pris för aktierna är baserat på emissionskursen vid Bolagets nyemission i juni 2021.

Om du önskar sälja dina aktier i Bolaget, vänligen ladda ned bilagd avräkningsnota. Vänligen skicka avräkningsnotan senast den 29 april 2022 till: Amelia.johansson@intertrustgroup.com and Tony.guo@tdam.com.

För frågor relaterade till erbjudandet, vänligen kontakta:
Amelia Johansson: Amelia.johansson@intertrustgroup.com
Tony Guo: Tony.guo@tdam.com

Med vänlig hälsning,
Jeff Mouland

Dokument att ladda ner:

Brev till minoritetsaktieägarna I Rabbalshede Kraft AB (publ)

Avräkningsnota - Rabbalshede Kraft AB

Contract note - Rabbalshede Kraft AB (publ)

 

Publicerad: 11 apr 2022