Investor Relations

Nyhet

Pepins Market förändras

Pepins har fattat beslut om att upphöra med nuvarande handelsmodell för onoterade aktier efter handelsperioden i december 2021. Pepins ambition är att fortsatt kunna erbjuda handel, men i en annan form än idag. Tidplanen för när handeln kan vara i gång igen är fortfarande oklar då Pepins ansökan om tillstånd hos Finansinspektionen kan pågå under flera månader.

I samband med att Pepins nu upphör med sin handelsmodell har Rabbalshede Krafts styrelse, igår den 15 december, fattat beslut om att ändra rutinerna kring offentliggörandet av bolagets finansiella rapporter. Beslutet innebär att bolagets finansiella rapporter från och med 2022 går från att offentliggöras kvartalsvis till att offentliggöras halvårsvis.

Rabbalshede Kraft följer utvecklingen noga för att kunna fatta rätt beslut och invänta en eventuell ny modell under nytt tillstånd eller inte.

Publicerad: 16 dec 2021