Investor Relations

Vision, affärsidé och mission

Vision

Vi formar morgondagens energi

Affärsidé och mission

Rabbalshede Kraft ska medverka och leda omställningen till mer hållbart energisystem
Det gör vi genom att:

  • Genom att utveckla och äga förnybara energilösningar, samverka lokalt och inspirera globalt
  • Driftsätta nya vindkraftsparker/hybridparker med marknadens bästa teknik och produktion.
  • Utvärdera nya möjligheter inom förnybar energi.

Läs mer