Investor Relations

VD har ordet

Rabbalshede Kraft har rivstartat 2021 med byggstart av tre nya vindparker, arbete med driftsättning av två vindparker, samtidigt som vi arbetar aktivt för att expandera vårt erbjudande inom förnybar energi. Vår ambition är att hitta nya vägar mot en hållbar omställning och vår vision: att forma morgondagens energi.

I omställningen till ett fossilfritt samhälle, ser vi vätgas som en möjliggörare för den nödvändiga sammankopplingen av energi, industri och transportsektorn.
Rabbalshede Kraft och Euromekanik har därför tagit nästa steg i sin gemensamma vätgassatsning och ansökt om deltagande i IPCEI-Hydrogen (Important Projects of Common European Interest) med ambitionen att utveckla ett unikt och innovativt koncept som vi tror kan driva utvecklingen av grön vätgas på den
svenska marknaden.

Samtidigt lägger vi stort fokus på vår största verksamhet; utveckling och drift av vindkraftsprojekt. Vi siktar på nya investeringsbeslut i samma storleksordning som under 2020 inom ett år. Projektportföljen bortom de närmaste åren har också vuxit och utvecklats mycket väl. För att komplettera vindkraften som förnybar energikälla tittar vi också på hur vi kan utveckla våra projekt med hjälp av solkraft, samtidigt som vi förhandlar omfattande samarbetsavtal med starka partners som ska ge vår solsatsning en verklig boost.

Efter ett rekordlågt elpris under år 2020, är det glädjande att konstatera att läget har förändrats under första kvartalet av 2021 och elpriserna börjar närma
sig historiskt normala nivåer. Dessvärre har det blåst mindre än normalt under första kvartalet vilket medfört produktion under budget. Totalt är resultatet för
första kvartalet under plan.

I samband med att vi nu skiftar vårt strategiska fokus arbetar vi med en ny varumärkesplattform som kommer att lanseras fullt ut under 2021. Genom att tänka
nytt, samarbeta och ta ansvar, ska vi ta Rabbalshede Kraft in i framtiden.

Peter Wesslau
Verkställande direktör

Läs mer