Investor Relations

VD har ordet

Under årets första tre kvartal har arbetet med att säkra en långsiktig tillväxt intensifierats. Vi har fortsatt att stärka bolaget både strukturellt och personellt.

Vi har för tillfället flera pågående rekryteringar samt att vi arbetar med att utveckla vår säljorganisation.

Mads Miltersen, VD


Händelser under perioden


Gynnsamma vindar har gjort att produktionen har återhämtad sig efter en svag start på året. Tillgängligheten för våra egna samt våra kunders vindkraftverk ligger på fortsatt höga nivåer, runt 98%. Just nu testkör vi ANN på två parker, ett system som gör att vi tidigt kan hitta avvikelser och därmed förutse behov av service.


Vi utökar även vårt samarbete med vårt systerbolag Atalante i Frankrike genom vi tar in deras 41 turbiner i vårt kontrollsystem Breeze.


Vi har under året arbetat med vår kommunikationspolicy för att säkerställa att vi anpassar oss efter de behov våra ägare och kunder har.


Under hösten har vi tagit fram en ny hemsida som speglar detta arbetet samt bolagets anpassning till marknaden.


Utvecklingen av vår projektportfölj fortsätter och vi är nu mitt i projekteringsfas för ett projekt som vi räknar med att ta investeringsbeslut på efter årsskiftet. Utöver detta är vi i full gång med att utveckla samarbeten med olika partners som är viktiga för bolagets framgång.


Vår serviceverksamhet, med fokus på teknisk och ekonomisk förvaltning fortsätter att växa. I januari 2018 ingick vi ett avtal om ekonomisk förvaltning för sju turbiner i Kalix och i augusti tecknade vi avtal för teknisk förvaltning av två verk i Simmatorp. Vi ser att våra samarbetsmöjligheter inom förvaltningsområdet ökar.


Vår vision är att ligga i framkant när det gäller service samt elhandelsavtal med miljöprofil.

Mads Miltersen, Vd
Göteborg 22 november 2018

Läs mer