Investor Relations

VD har ordet

När vi blickar tillbaka, så kan vi konstatera att vi lämnar ett produktivt men på många sätt annorlunda år bakom oss. Efter en ovanligt mild, blöt och blåsig vinter, inleddes årets första månader med rekordlåga elpriser. Som alla vet lamslogs också världen av en pandemi som utmanade och påverkade oss på olika sätt. På Rabbalshede Kraft avslutade vi året med att teckna avtal om sammanlagt tre vindkraftsparker om 100 MW med byggstart första kvartalet 2021.

Investeringar, förvärv och samarbeten
Under oktober genomförde vi vår första investering utanför Sverige genom ett delägarskap i Ålands största vindkraftpark Långnabba på Eckerös sydspets. I november förvärvade vi en vindkraftspark med mycket bra vindläge utanför Simrishamn i sydöstra Skåne med en total effekt om 16 MW.
Som tidigare nämnts tecknade vi avtal om sammanlagt tre vindkraftsparker med byggstart första kvartalet 2021. Vindparkerna är lokaliserade i södra halvan av Sverige som idag har ett underskott på elproduktion och vi ser därför parkerna som viktiga investeringar, både för oss och för samhället i stort. Parkerna omfattar tillsammans 100 MW och förväntas producera drygt 300 GWh.

Bolaget genomförde under november en företrädesemission som tecknades till 100 % för att betala tillbaka aktieägarlån som kortsiktigt finansierat förvärv och investeringar.

Vi arbetar kontinuerligt med projektering av nya områden, förvärv av nya projekt samt pågående projekt som ligger i projektportföljen. Under 2020 har vi bland annat inlett ett samarbete med Euromekanik som ska öppna nya vägar för kunskapsutbyte och teknikutveckling för hållbar produktion av grön vätgas. Vi hoppas att vi kan visa vägen och utveckla nya möjligheter genom detta projekt.

Organisation och utveckling
Under året har vi stärkt vår organisation med viktig nyckelkompetens både i ledningsgrupp och inom strategiska specialistområden. I november sjösatte vi vårt nya affärssystem som kommer vara ett stöd när vi fortsätter att effektivisera vår verksamhet och våra affärsprocesser.

Covid-19
Rabbalshede Kraft har som alla delar av världen påverkats av coronapandemin. Arbetsmiljön för våra medarbetare har varit vår högsta prioritet och här tycker vi att vi har lyckats bra. Vi har aktivt följt myndigheternas rekommendationer för att hantera situationen på bästa sätt och med rätt åtgärder för alla våra medarbetare, kunder och samarbetspartners. Under 2020 har pandemin ritat om spelplanen för stora delar av samhället. Men det kommer en tid efter pandemin och allt fler röster höjs nu för att omstarten efter pandemin, måste bli en grön omstart. Här är vi i energibranschen en viktig nyckel. Tillsammans har vi kraften att förändra och forma morgondagens förnybara energikällor.

Peter Wesslau
Verkställande direktör

 

Läs mer