Investor Relations

Karriär

Rabbalshede Kraft är ett växande företag, och vi hoppas att du vill växa med oss. Målet är att vi ska öka produktionen och antalet förvaltade turbiner.

Vill du arbeta hos oss?

contact image

Katharina Strömseng

HR- och kommunikationsansvarig

072-526 57 22

Vår bransch präglas av hård konkurrens om kompetensen. Genom att löpande jobba med vidareutveckling och att vi investerar i våra anställda strävar vi efter att vara en attraktiv arbetsgivare.

För att trivas hos oss, tror vi att du uppskattar kundkontakter, men också att pendla mellan din comfort zone och din learning zone. Vi erbjuder fortbildning och utvecklingsmöjligheter för att du ska kunna klara ett bredare ansvarsområde. Det är viktigt eftersom det förstärker den personliga kontakt som finns mellan oss och våra kunder. Fortbildningen innebär därför att du kan förvänta dig många olika yrkesroller hos oss.

Som bolag är vi också involverade på branschnivå för att öka intresset för utbildningar till vindtekniker. Så ser vi till att utbildningen som sådan blir så bra som möjligt. Vi är också aktiva inom Svensk Vindenergi för att vara med och utveckla branschen.