Hoppa till huvudinnehåll

pressrelease

tisdag, februari 22, 2011 - 09:16

Rabbalshede Kraft AB och Eolus Vind AB har omförhandlat avtalet gällande vindpark Tolvmanstegen i Strömstads kommun.

Rabbalshede Kraft AB och Eolus Vind AB har omförhandlat avtalet gällande vindpark Tolvmanstegen i Strömstads kommun. Det nya avtalet innebär att Rabbalshede Kraft säljer sin del av vindparken till Eolus Vind.

I vindpark Tolvmanstegen finns tillstånd att etablera totalt 24 vindkraftverk. I tidigare avtal mellan bolagen ägde Rabbalshede Kraft rätten att uppföra 50 procent av vindkraftverken och Eolus Vind resterande 50 procent. Det nya avtalet innebär att Rabbalshede Kraft säljer sin del till Eolus Vind som därmed kommer att driva vindparken i egen regi och ansvara för byggnationen.

”Rabbalshede Kraft och Eolus Vind har ett väl etablerat samarbete och vi samverkar i ett flertal projekt runt om i Sverige. När det gäller vindpark Tolvmanstegen är vi överens om att den bättre passar i Eolus Vinds strategi. Rabbalshede Kraft går nu vidare med ett antal projekt som ligger närmast i projektportföljen”, säger Thomas Linnard, VD, Rabbalshede Kraft.

För ytterligare information kontakta;
Thomas Linnard, VD, tel. +46 (0) 525-197 11, +46 (0) 706-100 120
thomas.linnard@rabbalshedekraft.se

Rabbalshede Kraft AB (publ) är en snabbväxande aktör inom vindkraft med tre vindparker i drift, en under uppförande och runt 360 verk i upphandlings-, ansöknings- och projekteringsfas. Målet är att fram till 2015 driftsätta 250 verk vilket motsvarar en produktionskapacitet på cirka 1,5 TWh per år. För att långsiktigt säkerställa det kapitalbehov som den planerade utbyggnaden kräver, förbereder Bolaget en ansökan om notering på NASDAQ OMX Stockholm. Följ Bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se