Investor Relations

Investor Relations

Delårsrapport Januari - September 2021 Rabbalshede Kraft (publ)

Under tredje kvartalet nådde vi ett bättre resultat än förväntat, trots att produktionen var något lägre än vad som är normalt för perioden.

För mer information, välkommen att kontakta:

Anders Olsson
CFO

Tel. +46 (0) 525-197 12
E-post: anders.olsson@rabbalshedekraft.se

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar. Genom långsiktigt ägande producerar vi el som kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse – hela vägen från projektering, byggnation och drift, till förvaltningstjänster. Läs mer om våra tjänster och följ vår utveckling på: rabbalshedekraft.se

Bifogade filer

Ladda ner rapport

Publicerad: 18 nov 2021