Investor Relations

Investor Relations

Bokslutskommuniké 2021 Rabbalshede Kraft AB (publ)

Året inleddes med byggnationsstart av tre vindparker lokaliserade i södra halvan av Sverige som idag har ett underskott på elproduktion.
Parkerna omfattar tillsammans 100 MW med en förväntad produktion på drygt 300 GWh. Parkerna beräknas stå klara Q3 2022. Byggnationen av den vindkraftspark som vi är delägare i på Åland går vidare och den första elen ska levereras i april 2022. Vi har fortsatt stort fokus på utvecklingen av nya vindkraftsprojekt som är vår kärnverksamhet. Under 2022 siktar på nya investeringar i samma storleksordning som under 2020.

Läs den bifogade rapporten i sin helhet för mer information.

Välkommen att kontakta:

Anders Olsson
CFO

Tel. +46 (0) 525-197 12
E-post: anders.olsson@rabbalshedekraft.se

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar. Genom långsiktigt ägande producerar vi el som kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse – hela vägen från projektering, byggnation och drift, till förvaltningstjänster. Läs mer om våra tjänster och följ vår utveckling på: rabbalshedekraft.se

Bifogade filer

Ladda ner rapport

Publicerad: 09 mar 2022