Investor Relations

Investor Relations

Delårsrapport Januari - Juni 2020 Rabbalshede Kraft AB (publ)

- Nettoomsättningen uppgick mellan januari och juni till 112 114 (128 548) tkr.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 290 (10 692 ) tkr
- Periodens resultat uppgick till -16 255 (-8 152) tkr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden 50 403 (55 255) tkr
- Balansomslutningen uppgick till 2 313 918 (2 242 326) tkr

Läs mer genom att ladda ned rapporten nedan.

Anders Olsson
CFO
0525-197 12
anders.olsson@rabbalshedekraft.se

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se


Bifogade filer

Ladda ner rapport

Publicerad: 19 aug 2020