Investor Relations

Investor Relations

Delårsrapport januari - juni 2018 Rabbalshede Kraft AB (publ)

- Nettoomsättningen uppgick mellan januari och juni till 111 208 (109 807) tkr
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 54 879 (48 885) tkr
- Periodens resultat uppgick till -23 469 (-27 577) tkr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden 31 487 (42 876) tkr
- Balansomslutningen uppgick till 2 170 513 (2 340 703) tkr

För ytterligare information, vänligen kontakta
Britta Ersman, Finans och IR-chef
Tel. +46 (0) 525-197 18
britta.ersman@rabbalshedekraft.se

Bifogade filer

Ladda ner rapport

Publicerad: 23 aug 2018