Investor Relations

Investor Relations

Rabbalshede Kraft publicerar årsredovisningen för 2019

En papperversion av årsredovisningen distribueras inom kort till de aktieägare som meddelat att de så önskar.

Årsredovisningen kan beställas via e-post info@rabbalshedekraft.se


Anders Olsson
CFO
0525-197 12
anders.olsson@rabbalshedekraft.se

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se


Bifogade filer

Ladda ner rapport

Publicerad: 07 apr 2020